(Jednání pokračovalo v 10.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, skončila přestávka pro jednání klubu KSČM a můžeme se tedy věnovat našemu dnešnímu dopolednímu programu. Ještě předtím, než budeme projednávat pevně zařazené body, tedy nejprve státní rozpočet, bylo avizováno, že někteří z nás budou chtít pronést některé procedurální návrhy, a ta chvíle pro tyto návrhy právě nastala. Má někdo námitku proti tomuto mému postupu? Nemá.

Jako první se hlásí pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní místopředsedkyně, já bych chtěl požádat, abychom bod číslo 53, Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005, zařadili jako první bod na páteční jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, mám to poznamenáno. Jako další se hlásí pan poslanec Robert Vokáč.

Paní poslankyně Páralová má náhradní kartu číslo 3.

Pan poslanec Vokáč, potom pan poslanec Ostrý, paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslanec Robert Vokáč: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, v souvislosti s tím, že jsme včera projednali ve druhém čtení sněmovní tisk 821, zákon o azylu, tak si dovoluji navrhnout, abychom projednali tento zákon ve třetím čtení v pátek jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A je to který bod?

 

Poslanec Robert Vokáč: Je to sněmovní tisk 821.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To jsem si napsala, ale bod nemáte. Dobře. Pan poslanec Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych také navrhl zařazení nového bodu na pátek po pevně zařazených bodech, to znamená jako bod 3, a to zákon o elektronických komunikacích ve třetím čtení, tisk 768. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní poslankyně Jitka Vojtilová má slovo.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobré ráno, já mám také dva návrhy na pevně zařazené body. Protože se ve druhém čtení zkrátila lhůta zákona o státní sociální podpoře, tisk číslo 806, tak navrhuji tento tisk zařadit jako čtvrtý bod třetích čtení po pevně zařazených bodech. V pátek jako čtvrtý bod po pevně zařazených bodech. Je to tisk 806, třetí čtení.

Mám ještě druhou věc. A to je - zařadit zákon o životním minimu, tisk 787, jako pátý pevný bod třetích čtení po pevně zařazených bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Slovo má pan poslanec Němec.

 

Poslanec Oldřich Němec: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také udělal dva procedurální návrhy na pevně zařazené body, a to bod číslo 17, sněmovní tisk 673, jako bod třetí v pořadí na čtvrtek, a bod číslo 18 původně stanoveného programu, sněmovní tisk 674, jako bod čtvrtý dopoledního čtvrtečního programu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. Chcete o každém zvlášť, nebo můžeme hlasovat najednou?

 

Poslanec Oldřich Němec: Já si myslím, že o těchto dvou bodech najednou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan poslanec Hojda má slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, volební komise mě na dnešním zasedání pověřila, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení volebních bodů číslo 76, 77 a 78 podle nově schváleného programu na čtvrtek půl hodiny před polední přestávkou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Neregistruji nyní žádnou další přihlášku k procedurálním návrhům. Má prosím někdo ještě nějaký? Není tomu tak.

Já vás tedy poprosím, abyste se všichni zaregistrovali vašimi kartami, a pokud máte někdo náhradní, tak mi prosím oznamte číslo této náhradní karty. Pan místopředseda Langer má číslo 12.

Budeme tedy hlasovat o procedurálních návrzích, které před chvilkou zazněly.

 

Prvním z těchto návrhů je návrh pana poslance Martínka, který navrhuje, abychom zařadili bod číslo 53 jako první bod našeho pátečního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 42 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 42. Z přítomných 181 pro 115, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Oznamuji, že pan poslanec Vidím má náhradní kartu číslo 1.

 

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Vokáče, který navrhuje zařadit tisk 821 ve třetím čtení jako první bod po pevně zařazených bodech.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 43. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 43. Z přítomných 191 pro 120, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Ostrého, který navrhuje zařadit jako pevný bod číslo 3 na páteční jednání sněmovní tisk 768, třetí čtení.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 44, které jsem zahájila, a ptám se vás, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 44. Z přítomných 192 pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Vojtilová měla dva návrhy. Prvním z nich je zařadit tisk číslo 806, tedy státní sociální podporu, jako čtvrtý bod třetích čtení na pátek.

Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 45, které jsem zahájila. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 45. Z přítomných 193 pro 127, proti 4. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP