(16.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

V tom případě otevírám ještě podrobnou rozpravu. Kdo se do podrobné rozpravy hlásí? Hlásí se opět pan poslanec Býček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Já jsem avizoval, že budu požadovat v podrobné rozpravě, aby se vrátila částka 130 milionů na modernizaci železničního uzlu Brno, z toho důvodu, že vysvětlení pana ministra není úplně přesné, protože když původně navrhovali k zařazení tuto částku, měli znát tuto skutečnost. Nikoli až potřebovali řešit v řídícím výboru některé další pozměňovací návrhy, aby se salámovou metodou bralo z této částky. To znamená, že jde o akci modernizace železničního uzlu Brno, úprava trasy nákladního průtahu, částku zvýšit na 130 milionů. Je to číslo 3273215109.

To je vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych poprosit pana poslance Býčka - vzhledem k tomu, že rozpočet je vyrovnaný, není schodkový, takhle byl navržen, je třeba, když 130 milionů chci někam dát, měl bych je někde vzít. Tak kdyby to mohl ještě doplnit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o doplnění.

 

Poslanec Ladislav Býček: Mám samozřejmě dvě řešení. První řešení je velice snadné. Kam peníze z této položky byly nasměrovány, ať jsou vráceny. To je pro mě řešení velmi jednoduché. Druhé řešení... Jde o železnice, mělo by to být kompenzováno, a to je otázka buď Děčína, nebo Ústí, kde finanční prostředky byly nasměrovány.

Možná, že druhé řešení je lepší - přerušit jednání do pátku, než najdeme zdroj 125 milionů korun.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme návrh doplněný v podrobné rozpravě. Vystoupí ještě někdo v podrobné rozpravě? Hlásí se ještě pan poslanec a zároveň zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Využiji podrobné rozpravy, zároveň bych to považoval za své závěrečné slovo. Potom už vystupovat nebudu.

Chtěl bych říci, že hospodářský výbor, řídící výbor a dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury se pečlivě zabývaly situací kolem schválení RUD, to znamená zákona č. 243 o rozpočtovém určení daní. Protože vzniká určitá nejistota kolem převedení peněz na kraje, hospodářský výbor odsouhlasil usnesení, které toto řeší, aby případné úpravy bylo možno provést bez narušení struktury rozpočtu. Týká se to pozměňovacích návrhů na silnice druhé a třetí třídy. Při případném neschválení rozpočtového určení daní se jimi bude hospodářský výbor znovu zabývat. To jsou ty pozměňovací návrhy, které nebyly schváleny. Nebo si je kraje potom rozhodnou samy ve své kompetenci, pokud peníze na "dvojky a trojky" budou převedeny na kraje.

Usnesení také chce jasně zdůraznit, že prostředky, které budou převáděny ze staveb, které ani nezačaly, budou využity prioritně na urychlení staveb dálničních a rychlostních úseků a na obchvaty měst. To je program JIROUS III. Myslím, že v tabulce 2, která je přiložena, se najdete všichni. Každoroční usnesení o možnosti rozpočtových opatření do 15 % je rozšířeno o zálohové financování projektů, které jsou financovány z Evropské unie.

Možná ještě trochu k problému převodu Fondu národního majetku, který zde vždy probíhá. Jsem rád, že koaliční vláda rozhodla, že Fond národního majetku musí převádět peníze z privatizace do Státního fondu dopravní infrastruktury. Máme alespoň určitou jistotu, že se neutratí, nebo že se utratí ve prospěch nás všech, to znamená infrastruktury, kterou budou užívat i naše děti.

Na konec chci sdělit, že dopravní infrastruktura jde letos s D47 a se schválenými půjčkami od IB, to znamená pražský okruh D8, D5 a D11, do infrastruktury - chtěl bych, abyste to slyšeli - 70 miliard korun. Někdo může tvrdit, že je to málo. Pro porovnání bych řekl, že "středoevropský tygr" s rovnou daní investuje do své infrastruktury 18 miliard ve své měně.

Z těchto důvodů, které jsem uvedl, vás žádám o schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve znění pozměňovacích návrhů hospodářského výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji. Pokud se už nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, tak bych ji ukončil. Pravděpodobně požádám zpravodaje, aby nám řekl, jak budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych říci, že v obecné rozpravě vystoupili tři poslanci, v podrobné rozpravě pak jeden, který navrhl vrátit 130 milionů korun, které původně byly kráceny z železničního uzlu Brno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, ale prosím o klid, protože se nedá sledovat vaše vystoupení vzhledem ke hluku, který zde panuje. Budeme už hlasovat, takže vás prosím, abyste se utišili a vyslechli, o čem budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Ze železničního uzlu Brno, aby byly vráceny v podstatě během roku, protože stávající situace není možná. Rozpočet je vyrovnaný, výdajový rámec je určen, to znamená, že nemůže být navyšován. To znamená, aby byly během roku, což je možné, protože fond může rozhodovat v 15 % rozpočtového opatření, aby byly navýšeny a vráceny do brněnského železničního uzlu. Pokud samozřejmě tam budou moci být proinvestovány. Myslím, že to pan ministr přislíbil. Chtěl bych požádat, jestli je důvod o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se pana poslance Býčka, jestli trvá na svém návrhu. Zřejmě na něm trvá.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Navrhl bych proceduru, že v prvním hlasování hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Býčka. Pokud bude odsouhlasen, muselo by se přerušit projednávání a najít zdroje, jakým způsobem se tyto peníze vrátí. Pokud nebude odsouhlasen, navrhl bych jedno hlasování, že Parlament schvaluje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury s pozměňovacími návrhy hospodářského výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To usnesení, které hospodářský výbor navrhuje, včetně pozměňovacích návrhů, jedním hlasováním navrhujete schválit.

Takže prosím, doufám, že všichni poslouchají. Budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Býčka. V případě, že by návrh prošel, tak bychom přerušili projednávání, pokud neprojde, hlasovali bychom o usnesení hospodářského výboru včetně všech pozměňovacích návrhů.

Zpochybňuje někdo návrh procedury, jak byla přednesena panem poslancem Kapounem? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat, jak pan poslanec Kapoun navrhl. Ještě zvoním, kdyby se náhodou někdo opozdil.

Nejdříve vás všechny odhlásím, prosím, abyste se znovu přihlásili. Budeme hlasovat. Prosím pana poslance Kapouna, aby řekl, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Býčka, který zazněl v podrobné rozpravě. Vzhledem k tomu, že v parlamentu zazněl příslib pana ministra a já jako člen dozorčí rady mohu určitým způsobem také říci, že dám pozor na to, aby se tato situace takto nějakým způsobem udála, tento návrh nedoporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr zřejmě podobně.

 

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: S velkou lítostí nedoporučuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh pana poslance Býčka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 325 z přítomných 191 poslanců pro bylo 41, proti 100. Návrh poslance Býčka nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP