Stenografický zápis 7. schůze, 2. prosince 1998


(Schůze opět zahájena v 9.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 9.10 hodin.)
(Schůze znovu zahájena v 9.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Melichar
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jan Vidím


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec František Brožík
Ministr financí Ivo Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Libor Ježek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Libor Ježek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Libor Ježek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Antonín Macháček
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 10.18 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení


(Schůze přerušena v 10.30 hodin.)
(Schůze zahájena v 10.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 10.50 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze opět zahájena v 11.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Šulák
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze opět zahájena ve 13.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Břetislav Petr


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Bohuslav Sobotka


25. Návrh na odvolání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Zdeněk Škromach


26. Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné

Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Jitka Kupčová


27. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím


28. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jan Vidím


27. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena ve 14.35 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.07 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze byla přerušena v 16.33 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.43 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


29. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 22/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Martin Starec
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Petr Hort
Poslanec Pavel Pešek
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Palas


30. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1997 /sněmovní tisk 48/

Poslankyně Kateřina Dostálová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Václav Exner
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Kateřina Dostálová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Kasal


32. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 1998 /sněmovní tisk 57/

Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


33. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 1998 /sněmovní tisk 58/

Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Kasal
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kasal


34. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1999 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1999 /sněmovní tisk 64/

Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Ivan Langer


35. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 67/

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze ukončena v 19.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP