(Schůze opět zahájena ve 13.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, přikročíme k zahájení přerušeného jednání o sněmovním tisku č. 35. Připomenu, že v tuto chvíli by mělo následovat hlasování o konečném usnesení, kterým sněmovna vysloví či nevysloví souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dle sněmovního tisku č. 35. Kolegyně a kolegové, předtím, nežli toto hlasování proběhne, mám avizovanou přihlášku předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a udílím mu v tuto chvíli slovo. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, před polední přestávkou tady padala velmi silná slova o lžích a pravdách. My jsme využili polední přestávku k ověřování těchto tvrzení. Protože pan kolega Petr při požadavku o revokaci použil formulaci "hlasoval jsem pro a nejsem uveden na sjetině", já bych ho chtěl požádat, aby teď jasně odpověděl sněmovně, zda ve chvíli hlasování, které poté požadoval revokovat, byl či nebyl fyzicky přítomen ve sněmovně. Přičemž zároveň doplňuji, že o tom, kdo tady mluvil pravdu a lhal, se mohou večer všichni přesvědčit v přenosu České televize. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já samozřejmě konstatuji, že neprobíhá rozprava, že žádost byla prostřednictvím předsedajícího, jak jsem tomu rozuměl, nicméně když udělím slovo kolegu Petrovi s faktickou, doufám, že mě nikdo nebude kritizovat za to, že neprobíhá rozprava. Prosím, pane kolego, pouze s faktickou.

 

Poslanec Břetislav Petr: Já bych chtěl jenom odpovědět na tu přestřelku, která tady byla. Domnívám se, že normální člověk má paralaxu v rozmezí 140 stupňů a to, co je za ní, je periferní vidění. Vy jste tvrdil, pane kolego, že jsem tady nebyl. Já jsem tady byl a já jsem prohlásil, když jsem přistoupil k řečnickému pultu, že jsem hlasoval a že nejsem uveden. Je to jenom magnetická karta, nezlobte se, kterou člověk nosí a která se také nějakým způsobem může ošoupat. Čili otázka v  daném okamžiku je - já jsem byl přítomen a hlasoval jsem. Taková je situace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, doufám, že mi nikdo nebudete vyčítat, že jsem neměl připustit tuto rozpravu, nicméně je legitimní podle mého názoru, aby v okamžiku, kdy padla otázka, měl dotázaný možnost se vyjádřit.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli přistoupíme k hlasování o závěrečném usnesení. Konstatuji, že vás v tuto chvíli odhlašuji a v průběhu předkládání závěrečného usnesení vás žádám, abyste se všichni zaregistrovali. Návrh usnesení zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 35."

Zahajuji hlasování. Faktická poznámka - kolega Bláha. (Poslanec Bláha z místa sděluje, že se nemůže přihlásit.) Protože je protest proti možnosti zaprezentování, ještě jednou vás odhlašuji. Žádám vás, abyste se všichni znovu zaregistrovali. Usnesení, které jsem přečetl před chvílí, již znovu číst nebudu, nebude-li to vyžadováno z pléna. Je vše v pořádku? Vše je v pořádku. Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování. (Poslanec Bláha opět sděluje, že nejde jeho hlasovací zařízení.) Opět nejde hlasovací zařízení. Nerad bych přistupoval k tomu, co nám jednací řád ukládá, že budeme hlasovat pomocí skrutátorů. Poprosil bych o chvilku strpení, protože tím ušetříme čas. Hlasovali-li bychom pomocí skrutátorů, bude to trvat o mnoho déle. Ještě jednou vás odhlásím a všechny ostatní prosím o toleranci.

Znovu vás žádám o registraci a doufám, že jste nezalili hlasovací zařízení nějakou tekutinou. Je všechno v pořádku? (Nejsou námitky.) I v opačném konci sálu? Je tomu tak.

 

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování pořadové číslo 135, ve kterém rozhodneme o návrhu usnesení, které jsem před chvílí přednesl.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 90 poslankyň a poslanců, proti bylo 84 poslanců a poslankyň.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli je bezpředmětné hlasovat o doprovodném usnesení. Konstatuji, že jsme se vypořádali s bodem č. 23 našeho programu a můžeme přistoupit k projednávání bodu č. 24, kterým je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

 

Je zde nějak podezřele hlučno. Já vás všechny žádám o to, aby hladina hluku byla poněkud snížena.

Zahajuji v tuto chvíli třetí čtení tohoto vládního návrhu zákona. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivo Svoboda a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk č. 36/3.

Žádám v tuto chvíli zpravodaje poslance Martina Kocourka, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli otevírám. Mám zde pouze jednu písemnou přihlášku, ta má samozřejmě přednost, je to přihláška pana poslance Beneše, kterému v tuto chvíli udílím ve třetím čtení slovo. Nicméně nevím, zda přihláška platí. Neplatí, takže beru zpět. V tuto chvíli je jediným přihlášeným pan poslanec Škromach. Udílím mu slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych si dovolil přednést návrh, který se týká pozměňovacích návrhů v části L8, čili návrh L8, který jsem předkládal já, navrhuji vypustit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP