Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, tato sněmovna rozhodla o námitce a této námitce bylo vyhověno. Více k tomu nemám co dodat. Uděluji slovo ministru financí panu Ivo Svobodovi.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Mám za to, že tento zákon je z hlediska fiskálního tak důležitý a otevřít rozpravu za to stojí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli je otevřena rozprava ke třetímu čtení. Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. V otevřené rozpravě ve třetím čtení dávám v souladu s jednacím řádem návrh na vrácení návrhu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Paní místopředsedkyně, vážená sněmovno, když už máme otevřenou rozpravu, pokládám otázku - má vůbec cenu se vracet k tomuto zákonu, když se tady dočítám v novinách, že vláda stejně počítá s tím, že v polovině roku dojde k takové ekonomické katastrofě, že vláda stejně padne? Pak ale všechny odhady, na kterých tento návrh zákona stojí, jsou lživé.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, chci využít znovuotevřené rozpravy k tomu, abych upřesnil to, co jsem tady žádal včera, to znamená, aby o mém doprovodném návrhu usnesení bylo možné hlasovat ještě před závěrečným hlasováním o zákonu jako celku. Je to skutečně podmiňující návrh. Usnesení je vázáno na to, zda zákon bude, nebo nebude přijat. Koneckonců to vyplývá z jeho obsahu, protože je tam řeč o datu účinnosti této novely zákona. Opakuji takto svůj požadavek, abych upřesnil, že se jednalo o takto podmíněný návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Já mám jen faktickou připomínku k tomu, co řekl pan poslanec Payne. Byl bych hrozně rád, aby nezaměňoval svá zbožná přání za realitu a aby nebral za základ svých tvrzení tisk, který mnohdy velmi tendenčním způsobem informuje veřejnost.

(Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím o klid v sále! Já bych ještě v rámci rozpravy chtěla upozornit pana poslance Matulku, že podle § 63 odst. 6 písm. a) se schválením podmíněného návrhu podmiňuje platnost usnesení splněním nebo nesplněním určité podmínky, ale podmíněný návrh nelze přijmout při schvalování návrhů zákonů. Bohužel mu nemohu vyjít vstříc ani při maximálně dobré vůli.

Je další přihláška do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu ke třetímu čtení tohoto zákona končím.

 

V rozpravě padl návrh na vrácení tohoto návrhu zpět do druhého čtení.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 134, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 se z přítomných 188 pro vyslovilo 91, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

 

Slovo má předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, po poradě s ministrem financí bych chtěl konstatovat, že v předchozí rozpravě, kterou svým vystoupením - jak jsem si vědom - znovu zahajuji, zazněl také požadavek motivovaný obavou z neúměrného nárůstu cen pohonných hmot a z uplatnění věcné regulace těchto pohonných hmot podle příslušného cenového zákona. Chtěl bych konstatovat, že vláda se domnívá, že současný vývoj ropy na světových trzích nedává dostatečný důvod k obavám z enormního zdražení pohonných hmot, ale na druhé straně jsme si vědomi, že je zapotřebí přijmout racionální opatření, která by případně omezila neúměrně ziskové marže.

Chtěl bych proto ujistit ty, kdo sledují zájem, aby zvýšení cen pohonných hmot neúměrně nedopadlo na spotřebitele, že vláda bude tento požadavek respektovat, a prosím, aby k tomu přihlédli při svém hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády, který svým vystoupením otevřel rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Proto rozpravu končím. Mimo rozpravu uděluji slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, omlouvám se, chci ještě jednou požádat o desetiminutovou pauzu na poradu klubu.

(Výkřiky ze sálu: Oběd!)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, prosím, souhlasíte s tím, aby to bylo uděláno současně s polední přestávkou, či chcete přerušení ještě před polední přestávkou?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pokud by to bylo spojeno s polední přestávkou, uvítal bych to. Nezdržovali bychom tak jednání sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji polední přestávku do 13 hodin. Upozorňuji všechny poslance a poslankyně na to, že neprodleně ve 13 hodin se bude hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP