Místopředseda PSP Stanislav Gross (v 10.59 hodin): Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na žádost poslaneckého klubu KSČM se prodlužuje přestávka do 11.30 hodin.

 

(Schůze opět zahájena v 11.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud si některý poslanecký klub ještě přeje přestávku pro jednání svého klubu, prosím, nechť mi to neprodleně sdělí. (Nikdo se nehlásí.)

Budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu.

Vidím pana poslance Filipa. Ptám se ho, zda si přeje jako předseda klubu KSČM vystoupit.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano chci, děkuji paní předsedající.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že jste nám nechali prodloužit přestávku, kterou jsme měli na jednání klubu.

Klub KSČM po poradě žádá sněmovnu, aby mohla být znovu otevřena rozprava a zákon vrácen do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych konstatoval, že to, co se teďko ve sněmovně začne odehrávat, se odehrává po bezprecedentním hlasování o revokaci našeho usnesení, kdy revokováno bylo na základě návrhu poslance, který nebyl přihlášen k hlasovacímu zařízení, je průkazné, že nebyl přihlášen k hlasovacímu zařízení. A tímto precedentem sněmovna jasně dala najevo, že účel světí prostředky a že nepřítomnost jakéhokoliv poslance při jakémkoliv hlasování do budoucna může být důvodem pro revokování jakéhokoliv našeho hlasování.

Navíc při tomto hlasování byl výsledek větší než nepřítomnost jednoho poslance, to znamená ani nepřítomnost navrhujícího poslance nemohla ovlivnit výsledek hlasování.

Rozumím tomu, že jsou v této sněmovně poslanci, kteří jsou ochotni podřídit cíli cokoliv včetně porušování zákonů této sněmovny.

Je to politováníhodný případ a chtěl bych upozornit sněmovnu, že na takových praktikách se klub Občanské demokratické strany nehodlá podílet.(Dlouhotrvající potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě než dám slovo předsedům dvou klubů, sděluji vám, pane předsedo, že to, co jste právě řekl, jako předsedající této schůze zcela odmítám, protože jsem povinna, pokud někdo z poslanců přednese procedurální námitku, této námitce vyhovět. Pokud se domníváte, že poslanec, který tvrdí, že byl přihlášen, přihlášen nebyl nebo nebyl v Poslanecké sněmovně, prosím, abyste tuto záležitost řešili mezi sebou.

Jsem přesvědčena o tom, že můj postup jako předsedající této schůze byl zcela správný. Pokud máte jiný názor, rozhodněte prosím o výměně předsedajícího.(Potlesk.)

Nyní udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové. Chtěl bych pana předsedu klubu ODS upozornit na to, že když mluví o dodržování nebo porušování zákona, tak by si tento zákon měl nejprve přečíst. V zákoně se vůbec nehovoří nic o tom, jestli někdo je nebo není přihlášen, v zákoně se vůbec nic nehovoří o tom, co může vést k přednesení námitky. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, co zákon obsahuje. Paragraf 76 odst. 5:

"Každý poslanec může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takového námitce rozhodne sněmovna bez rozpravy."

Nic víc se v zákoně nepíše. Ne o tom, jestli někdo je nebo není přihlášen. To, na co vy se budete odvolávat, je otázka, která definuje přítomnost poslance, nikoli námitku proti hlasování. Kdyby tuto námitku vznesl kdokoli z jiných členů klubu sociální demokracie, i který by byl přihlášen, i kdyby jeho hlasování bylo správně zaznamenáno, tak o takovéto námitce je ze zákona předsedající schůze povinen nechat hlasovat. A toto se stalo a tento postup předsedající byl plně v souladu se zákonem.

A za druhé, když už jsem u řečniště. V tuto chvíli byla zde vznesena legitimní žádost poslaneckého klubu KSČM na znovuotevření rozpravy k tomuto bodu. My jsme přesně v tuto chvíli před hlasováním o závěrečném usnesení k návrhu zákona o spotřebních daních. V tuto chvíli můžeme buďto hlasováním tuto rozpravu znovu otevřít, nebo se kterýkoli z členů vlády ujme slova, anebo bude hovořit přesně před hlasováním o závěrečném usnesení a rozprava bude automaticky otevřena. Myslím si, že bychom si ušetřili čas, kdyby se postupovalo podle zákona a ne podle přání některých kolegů. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsou přihlášeni předsedové klubů v pořadí pan poslanec Filip, potom pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Mám jedinou poznámku. Doufám, že pan kolega Tlustý své vystoupení mínil vážně, protože já jsem od roku 1996 zažil takové opakované hlasování právě zpochybněním klubu ODS nejméně sedmkrát. Jsem to kdykoliv schopen doložit.(Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zdá se, že lhaní se stává základním nástrojem politické práce. (Potlesk.) Aby bylo jasné: Ještě nikdy nebylo zpochybněno hlasování na základě námitky nepřítomného poslance na sjetině z hlasování. Na sjetině z hlasování namítající poslanec není uveden, paní místopředsedkyně, a prosil bych, aby bylo jasně odpovězeno na tuto námitku. Není uveden ve sjetině.

Podle platného jednacího řádu - cituji: "Pro hlasování hlasovacím zařízením se považuje za přítomného poslanec, který je v jednacím sále přítomen a v intervalu stanoveném pro hlasování je prostřednictvím hlasovacího zařízení přihlášen."

Nebyl-li přihlášen, je mi líto, nebyl přítomen. A žádné zpochybnění hlasování nepřítomným poslancem tato sněmovna nepamatuje. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP