(Schůze zahájena v 10.45 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba vyhlášená pro přerušení našeho jednání uplynula. V tuto chvíli vás všechny zvu do Poslanecké sněmovny, abychom mohli pokračovat v našem jednání.

Přihlásil se mi pan poslanec Petr, kterému udílím slovo k jeho procesní připomínce.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Chci zpochybnit hlasování z toho důvodu, že jsem hlasoval pro přijetí zákona, a ve sjetině nejsem uveden.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Chápu tuto připomínku pana poslance Petra jako námitku proti hlasování. Pan poslanec říká, že byl přítomen v sále a neobjevilo se jeho hlasování na sjetině.

Budeme hlasovat na návrh pana poslance Petra o jeho námitce proti hlasování, bylo to hlasování pořadové číslo 132, pokud se nemýlím.

Slovo má předseda klubu ODS, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Chtěl bych upozornit na to, že je snaha tady hlasovat o precedentu, který nemá obdoby. Ještě nikdy nebylo zpochybněno hlasování tím, že nebyl přítomen poslanec v sále. Není ve sjetině uveden, nehlasoval vůbec, nebyl přihlášen k hlasovacímu zařízení, takto nelze hlasování zpochybnit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Zásadně jsem formuloval svoji námitku, že jsem hlasoval pro a ve sjetině nejsem uveden. (Šum v sále.)

 

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Páni poslanci, pan poslanec Petr uvedl svoji námitku tak, že selhalo hlasovací zařízení, a tudíž jsem povinna o jeho námitce nechat hlasovat a učiním tak. Vzhledem k tomu, že o procedurálním návrhu hlasujeme bez rozpravy, v tuto chvíli neudělím nikomu slovo a dám hlasovat o procedurální námitce pana poslance Petra.

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Děkuji za novou registraci. Současně upozorňuji na to, že v této sněmovně zatím bylo vždy dobrým zvykem námitkám proti hlasování vyhovět.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Petra. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 byl návrh přijat, takže procedurální námitce pana poslance Petra bylo vyhověno.

 

Budeme tedy opakovat hlasování - tuším, že to bylo hlasování pořadové číslo 132. Prosím pana předsedu klubu sociální demokracie, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. V tuto chvíli bych požádal o patnáctiminutovou přestávkou před hlasováním na poradu našeho klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Této žádosti vyhovuji, sejdeme se v 11.05 hodin.

 

(Schůze přerušena v 10.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP