Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

2. prosince 1998 v 9.05 hodin

Přítomno: 191 poslanců

 

 

(Schůze opět zahájena v 9.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušené jednání 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na něm srdečně vítám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali paní poslankyně Jarmila Boháčková z důvodu nemoci, pan poslanec Michal Lobkowicz a pan poslanec Miroslav Máče z důvodu zasedání Shromáždění Západoevropské unie. Z členů vlády to jsou pan Miroslav Grégr z důvodu jednání s ministrem průmyslu a obchodu v Izraeli, pan Jan Kavan z důvodu předem pevně stanoveného programu, pan Egon Lánský z důvodu zahraniční cesty a pan Eduard Zeman z vážných rodinných důvodů.

Paní poslankyně, páni poslanci, včera jsme přerušili projednávání bodu 23 poté, co byla otevřena rozprava ke třetímu čtení.

Pak byl projednáván bod "Volby do prezidia Fondu národního majetku" - první kolo tajné volby. Dříve než budeme pokračovat v projednávání bodu 23, prosím předsedu volební komise poslance pana Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky prvního kola tajné volby do prezidia Fondu národního majetku.

Současně prosím všechny poslance, aby se ztišili, a mají-li nějaké důležité jednání, aby je vedli v kuloárech této Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem o volbě členů prezidia Fondu národního majetku - prvé kolo.

Počet vydaných hlasovacích lístků 180, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 177.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Jana Mládka byly odevzdány 82 hlasy, pro paní Marianu Procházkovou bylo odevzdáno 75 hlasů, pro pana Dušana Vaňka bylo odevzdáno 65 hlasů a pro paní Marii Vlasákovou bylo odevzdáno 108 hlasů.

Konstatuji, že paní Marie Vlasáková byla zvolena členkou prezidia Fondu národního majetku. Blahopřeji.

Do druhého kola postupují paní Mariana Procházková, pan Jan Mládek a pan Dušan Vaněk.

Doba konání druhého kola první volby členů prezidia Fondu národního majetku bude upřesněna později. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, myslím, že by bylo možné spojit druhé kolo první volby např. s polední přestávkou, pokud s tím budete souhlasit. (Souhlas.)

Děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Janu Vidímovi.

Byla jsem upozorněna na procedurální poznámku pana poslance Jaroslava Palase, kterému k ní dávám slovo.(Poslanec Jaroslav Palas procedurální poznámku stahuje.) Pan poslanec Jaroslav Palas procedurální poznámku stahuje.

O slovo se hlásí pan poslanec Jaroslav Melichar. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Melichar: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, zpochybňuji volbu člena prezidia Fondu národního majetku, protože v charakteristikách v podkladech jsme měli jméno paní Milada Vlasáková a na hlasovacích lístcích byla uvedena paní Marie Vlasáková.

Ptám se: jakou osobu jsme volili do prezidia Fondu národního majetku? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby vysvětlil případný problém.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, poprvé slyším tuto námitku, nejsem připraven reagovat ani tak, ani tak.

Požádal bych tedy o přerušení schůze na dobu deseti minut a žádám volební komisi, aby se neprodleně sešla ve vedlejší místnosti u klavíru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, přerušuji schůzi do 9.20 hodin.

 

(Schůze přerušena v 9.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP