Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Podle schválené procedury budeme hlasovat tímto způsobem. Prosím o stanovisko ministra financí.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko navrhovatele je záporné, protože se jedná o opatření, které je jednoznačně proti strategii vstupu do unie. Tyto obchody působí velké obtíže na obou stranách hranice.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko zpravodaje.

 

Poslanec Libor Ježek: Já doporučuji přijetí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 112, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 se z přítomných 185 pro vyslovilo 74 a 104 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále hlasujeme o bodu B 1 usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanovisko navrhovatele.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko záporné ze stejného důvodu jako při minulém hlasování.

 

Poslanec Libor Ježek: Nedoporučuji schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 5 a 171 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále hlasujme o návrhu pana poslance Beneše pod písmenem M, který odsouvá dnem vstupu do Evropské unie platnost tohoto usnesení.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko negativní ze stejného důvodu jako při minulém hlasování.

 

Poslanec Libor Ježek: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zopakujte prosím, pane poslanče, pod jakým bodem je uveden tento návrh.

 

Poslanec Libor Ježek: Je to pod bodem M.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 se z přítomných 186 pro vyslovilo 74, proti bylo 104. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále hlasujeme o bodu B7 usnesení rozpočtového výboru, který zrušení těchto obchodů posouvá o dva roky dále.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko je záporné, i když chci konstatovat, že je velmi podobné vládnímu návrhu s tím, že ho do jisté míry změkčuje. Nicméně stanovisko navrhovatele je oficiálně negativní.

 

Poslanec Libor Ježek: Doporučuji tento bod přijmout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 115, které zahajuji, rozhodneme o bodu uvedeném pod B7. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 158 a 20 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Nyní hlasujeme o bodu P, který upravuje legislativně pojmosloví, ale hlasujme o něm mimo poslední odstavec článku 4 vládního návrhu, protože datum, které tam je, neodpovídá schválení předchozího usnesení. Navrhuji hlasovat o bodu P mimo poslední odstavec článku 4 vládního návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Souhlasím.

 

Poslanec Libor Ježek: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o bodu P mimo poslední odstavec, a to v hlasování pořadové číslo 116, které zahajuji.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 179 a 1 byl proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Poslední odstavec tohoto bodu je nehlasovatelný. Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy k těmto obchodům.

 

Přecházíme k tabákovým výrobkům. Navrhuji hlasovat o bodu 6 pod písmenem E. Je to návrh pana poslance Štraita.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko předkladatele je záporné. Jedná se o nesystémový prvek, který z hlediska fiskálního je navíc zcela nezajímavý.

 

Poslanec Libor Ježek: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o bodu 6 písmeno E v hlasování pořadové číslo 117, které zahajuji.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 25 a 146 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále následují návrhy pana poslance Ransdorfa, pana poslance Němce a Janečka, které se týkají sazeb spotřebních daní. Návrh pana poslance Němce a Janečka doporučuji hlasovat po jednotlivých odrážkách, návrh pana poslance Ransdorfa doporučuji hlasovat vcelku samostatně. V tuto chvíli navrhuji hlasovat o bodu K pana poslance Ransdorfa.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko předkladatele je negativní.

 

Poslanec Libor Ježek: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 118. Kdo je pro návrh uvedený pod bodem? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 se z přítomných 188 pro vyslovilo 77, proti 89. Tento návrh nebyl přijat.

 

Oznamuji, že pan poslanec Lux má náhradní kartu číslo 7.

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: V tuto chvíli nejprve upřesním, že u pana poslance Němce, tj. písmeno, se stávají nehlasovatelné prvé dvě odrážky, protože obsahovaly stejné sazby jako návrh pana poslance Ransdorfa. Navrhuji Poslanecké sněmovně, aby se o jednotlivých odrážkách hlasovalo jednotlivě. Nejprve návrh pana poslance Němce, poté návrh pana poslance Janečka. V tuto chvíli navrhuji hlasovat o třetí odrážce pod písmenem N, tj. doutníky, cigarilos - 0,78 Kč za kus.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanovisko ministra financí, poté zpravodaje. Je-li možné říci stanovisko ke všem čtyřem odrážkám najednou, myslím, že by bylo možné tak učinit.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko je negativní.

 

Poslanec Libor Ježek: Též nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 119. Kdo je pro tento návrh ve třetí odrážce? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 se z přítomných 188 pro vyslovilo 35, proti bylo 113. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní dávám slovo k procedurální připomínce panu poslanci Bláhovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP