(pokračuje Ježek Libor)

Navrhoval bych orientační hlasování o bodu B6 a J a následně nato potom řádné hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, uděláme to tak, pane poslanče.

 

Nyní tedy budeme hlasovat orientačně o bodech B6 a J.

V hlasování pořadové číslo 105, které zahajuji, se ptám, kdo podporuje návrh pod bodem B6? Děkuji.

Tento návrh získal z přítomných 186 117 hlasů.

 

Nyní v hlasování pořadové číslo 106, které zahajuji, se ptám, kdo je pro návrh pod bodem J

V hlasování pořadové číslo 106 získal návrh pod bodem J 67 hlasů, to znamená, že vítězí návrh pod bodem B6, který získal 117 hlasů, a o tom budeme hlasovat jako o prvním.

 

V hlasování pořadové číslo 107 tedy rozhodneme o návrhu uvedeném pod bodem B6.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 107 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 se z přítomných 185 pro vyslovilo 115, proti 67, tento návrh byl přijat.

 

Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, takže v tuto chvíli můžeme konstatovat, že sněmovna schválila zvýšení spotřebních daní na pohonné hmoty o avizovaných 12,3 %.

Dále můžeme hlasovat o bodu 5 pod písmenem E návrhu pana poslance Štraita, který uvedené sazby daně snižuje u automobilových benzinů natural o 50 % základní sazby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko je negativní, protože schválení tohoto návrhu mění celou koncepci návrhu na změnu sazeb. Čili negativní jednoznačně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A pan zpravodaj.

 

Poslanec Libor Ježek: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o bodu E5.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 108 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 se z přítomných 186 pro vyslovilo 21, proti 149. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pokračujte, prosím, pane zpravodaji.

Pravděpodobně s procedurální připomínkou se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom upozornit, abychom si pro pořádek udělali pořádek.

O tomto bodu už jsme hlasovali a neschválili jsme ho. Teď jsme opakovali totéž hlasování se stejným výsledkem.

Prosím pana zpravodaje, aby pečlivě sledoval, co už odhlasováno bylo a co nebylo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, prosím pana zpravodaje, aby pokračoval v přednášení návrhů.

 

Poslanec Libor Ježek: Dovoluji si navrhnout, abychom v tuto chvíli hlasovali o bodu I1 pana poslance Ambrozka, ve kterém vkládá položku Automobilové benziny a letecké pohonné hmoty s výjimkou leteckých petrolejů s obsahem olova do 0,013 g na litr. Sazba je 9 450 Kč na jeden tisíc litrů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, myslím, že není třeba takto charakterizovat návrhy, neboť je máme všichni před sebou písemně.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 109 a ptám se, kdo je pro návrh...

Já se omlouvám, hlasování pořadové číslo 109 považujte prosím za neplatné, já jsem zapomněla požádat o stanovisko navrhovatele a předkladatele. Prosím tedy o ně.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Já jen zopakuji argumentaci ze včerejška - ten návrh nepředpokládá nebo není sestaven tak, aby představoval zvýhodnění benzinů naturalů. Benzin s olovem sice nepřevažuje ve spotřebě, ale pohání přes 80 % osobních automobilů, a pokud zvýhodníme natural, majitelé těchto vozů převážně starších budou tankovat natural a to opatření, od kterého si navrhovatel zřejmě slibuje pozitivní krok směrem ke zlepšení životního prostředí, se mine účinkem, neboť spalování naturalů v motorech, které pro ně nejsou určeny, zvyšuje podíl rakovinotvorných škodlivin. Řešení do budoucnosti je podle mne ve stanovení lhůty, kdy bude u nás zastavena distribuce benzinů s olovem, ale nikoli v této úpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní stanovisko pana zpravodaje.

 

Poslanec Libor Ježek: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 110. Ptám se, kdo je pro návrh uvedený pod bodem I1? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 185 pro vyslovilo 44 a 125 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o bodu I2 pana poslance Ambrozka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska navrhovatele a předkladatele.

 

Poslanec Libor Ježek: Já si dovoluji podotknout, že tento bod je v tomto případě již nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je-li tento bod nehlasovatelný, hlasovat o něm nebudeme, uveďte prosím další bod, o kterém budeme hlasovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Další hlasovatelný bod je pod písmenem G - návrh pana poslance Jaromíra Schlinga.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Pokud se týče bodu G stanovisko navrhovatele je záporné, protože osvobození od daně ve vnitrostátní letecké přepravě je v rozporu s připravovanou směrnicí EU a je proti sbližování našeho práva s právem Unie. Čili stanovisko je záporné.

 

Poslanec Libor Ježek: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dám slovo panu poslanci Pilipovi, má-li poznámku k proceduře, jinak mu podle jednacího řádu slovo dát nemohu.

 

Poslanec Ivan Pilip: Mám poznámku k proceduře, chtěl bych poprosit, aby se nezačínala diskuse ke každému bodu, aby byla řečena pouze stanoviska "ano" nebo "ne".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, jednací řád nic takového výslovně neříká, jednací řád umožňuje, aby navrhovatel i předkladatel řekli stanovisko, nikde v jednacím řádu není uvedeno, že to stanovisko musí obsahovat pouze jedno slovo. Jsme plně v intencích jednacího řádu.

 

Poslanec Ivan Pilip: Nicméně je to na hranici toho, zda není znovu otevírána rozprava.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o bodu B pana poslance Schlinga.

V hlasování pořadové číslo 111, které zahajuji, se ptám, kdo je pro tento návrh Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 185 pro vyslovilo 14 a 146 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, v tuto chvíli jsme vyčerpali pozměňovací návrhy týkající se pohonných hmot a přecházíme do oblasti duty tax free obchodů. Navrhuji hlasovat společně o bodech 4 - 7 pod písmenem A usnesení hospodářského výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP