Poslanec Jan Bláha: Chtěl bych připomenout zpravodaji, aby si uvědomil, že nelze bez souhlasu navrhovatele kouskovat takto odrážky a že každý návrh je jiný už proto, že má celkový jiný obsah. Nelze říci: už jsme část toho odhlasovali někde jinde, tak teď o tom nebudeme hlasovat. Je to nový komplexní návrh navrhovatele a jedině on může, pokud vůbec je to možné, s tím souhlasit, nebo nesouhlasit. Čili zpochybňuji hlasování jako zmatečné díky panu navrhovateli, aby se o tom hlasovalo znovu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já bych takovýto protest případně očekávala od navrhovatele tohoto bodu, který se hlásí, a já mu dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem se hlásil ještě před započetím toho mého hlasování, když pan zpravodaj mluvil o tom, že můj návrh je v té části nehlasovatelný, tak já jsem se hlásil s procedurální námitkou. Paní předsedající mě neviděla. Potom přešel k pultu pan poslanec Bláha, takže tu námitku přednesl a já se k ní samozřejmě připojuji, protože ten návrh je jiný a nevidím důvod, proč by byl nehlasovatelný. Já se samozřejmě k námitce připojuji a navrhuji, aby hlasování o mém pozměňovacím návrhu bylo opakováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, ráda bych upozornila jak vás, tak všechny ostatní poslance, že budou-li se hlásit, musejí být více agilní, protože já nemohu mít oči všude a dostáváme se potom do velmi nepříjemné situace, kdy je něco odhlasováno a musíme znovu rozhodovat o námitkách. Takže bude-li mít někdo problém s interpretací svého návrhu, myslím, že se dá učinit více pro to, aby byl včas viděn.

Nyní považuji za korektní dát procedurálně hlasovat o námitce pana poslance Němce. Ještě předtím jsem viděla přihlášku k proceduře pana poslance Exnera, pokud na ní trvá, ale prosím, aby se hovořilo skutečně pouze k  proceduře, protože v tuto chvíli neprobíhá rozprava.

 

Poslanec Václav Exner: Paní předsedající, moje procedurální námitka asi bude překonána příštím hlasováním, ale chtěl bych upozornit, že jestli jsme tím posledním hlasováním o něčem rozhodli, potom pouze o tom, že ve slově "cigarillos" vypustíme "l", neboť v ostatním se návrh, který jsme odhlasovali, přesně rovná původnímu vládnímu návrhu zákona. Tím chci říci, že by zpravodaj měl pozorněji sledovat, jestli je vůbec možné hlasovat a o čem vlastně hlasujeme. Takto dochází už opakovaně ke zmatku během hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já nyní dám hlasovat o procedurální námitce pana poslance Němce, protože o procedurální námitce se rozhoduje bez rozpravy. Jestli pan poslanec chce ještě upřesnit svoji procedurální námitku, dávám mu k tomu slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Dámy a pánové, jen pro upřesnění. Samozřejmě navrhuji, aby o mém pozměňovacím návrhu poté, co případně přijmete moji nabídku, bylo hlasováno jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem to tak pochopila, pane poslanče.

 

V hlasování pořadové číslo 120 rozhodneme o procedurální námitce pana poslance Němce proti minulému hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 120. Ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Němce. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 se z přítomných 188 pro vyslovilo 177, proti 1. Tato námitka byla přijata.

 

To znamená, že budeme hlasovat znovu, tentokrát o celém návrhu pana poslance Němce, tak jak je uveden pod bodem N. Myslím, že stanoviska zde byla řečena. Pokud by navrhovatel či předkladatel měli dojem, že chtějí doplnit svá stanoviska, mají možnost, ale nevidím, že by se k tomu hlásili.

 

V hlasování pořadové číslo 121 tedy… Pan poslanec Macháček se hlásí k proceduře.

 

Poslanec Antonín Macháček: Jestliže zůstává ve hře návrh pana poslance Němce, pak musíme orientačně rozhodnout, jestli budeme hlasovat jako první o návrhu poslance Janečka, nebo poslance Němce. Když se na to dobře podíváte, je tam pět odrážek, které se pouze liší konečnou sazbou. Musíme nejprve rozhodnout orientačně, o kterém se bude hlasovat jako o prvním a druhém. Poslanec Janeček - poslanec Němec.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jak tady narychlo porovnávám návrh pana poslance Janečka a návrh pana poslance Němce, vidím, že je skutečně pravda, že bychom měli hlasovat nejprve orientačně. Prosím pana zpravodaje, aby skutečně lépe sledoval návrhy, o kterých hlasujeme. Osobně jsem přesvědčena o tom, že… (Značný hluk v sále.) Prosím o zklidnění atmosféry v jednacím sále. Jsem přesvědčena o tom, že můžeme orientačně hlasovat mezi celými návrhy pana poslance Janečka a pana poslance Němce, přestože by samozřejmě bylo možné orientačně hlasovat i mezi jednotlivými odrážkami. Jsem přesvědčena o tom, že to není nutné, pokud navrhovatelé těchto návrhů nebudou mít k těmto záležitostem jiný názor. Ale v tuto chvíli myslím, že správný způsob je orientačně rozhodnout mezi návrhem pana poslance Janečka jako celkem a pana poslance Němce jako celkem, abychom rozhodli o pořadí, v jakém se o nich bude hlasovat. (Hluk v sále.) Ještě jednou prosím o ztišení v jednacím sále, abychom mohli pokračovat.

Nyní tedy budeme hlasovat orientačním způsobem o tom, který návrh získá větší podporu, zda návrh pana poslance Janečka či návrh pana poslance Němce.

 

hlasování pořadové číslo 121, které zahajuji, se ptám, kdo podporuje návrh pana poslance Janečka.

Pan poslanec Janeček získal ze 187 přítomných podporu 77 hlasů.

 

hlasování pořadové číslo 122, které zahajuji, se ptám, kdo podporuje návrh pana poslance Němce.

Pan poslanec Němec získal ze 187 přítomných 81 hlasů. To znamená, že o jeho návrhu se bude hlasovat jako o prvním.

 

Prosím o stanoviska k tomuto návrhu, abychom o něm mohli hlasovat. Je to pod bodem N.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Tady se jedná pouze o zavedení jisté nepatrné diferenciace daně spotřební podle jednotlivých položek. Není to možná optimální varianta, ale není to ani varianta, která by z hlediska předkladatele byla hodnocena jako záporná nebo negativní.

 

Poslanec Libor Ježek: Já nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 123 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Němce. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 123 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 95 a 60 bylo proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Jestliže tento návrh byl přijat, teď jsem zcela nezaregistroval… (Předsedající: Tento návrh byl přijat.) Tento návrh byl přijat, takže návrh pana poslance Janečka je nehlasovatelný. Hlasujeme nyní o návrhu pana poslance Krause pod písmenem O.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP