Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Návrh pana poslance Krause… Za prvé prosím o ztišení v jednacím sále, za druhé prosím o stanoviska navrhovatele a předkladatele.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko předkladatele je kladné, podporujeme tento návrh, protože v té oblasti začíná docházet k poměrně rozsáhlým daňovým únikům, s tím doplněním, že bude nutno zavést další číselný kód sazebníku 2401, aby tyto specifické tabáky byly bezchybně odlišeny od tabáků, které jsou preparovány a určeny výhradně k vykuřování skleníků a k podobným účelům.

 

Poslanec Libor Ježek: Já doporučuji přijmout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 124 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 se z přítomných 187 pro vyslovilo 186, nikdo nebyl proti, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat společně o bodu B3 a B4 usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko předkladatele je podpůrné, jedná se o upřesnění některých položek sazebníku.

 

Poslanec Libor Ježek: Já doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 185 a nikdo nebyl proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat společně o bodu B8 a B9.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko předkladatelů je kladné jak co do spojení těchto dvou bodů, tak co do obsahu. Jedná se o poměrně výrazné zkvalitnění zákona o lihu.

 

Poslanec Libor Ježek: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 126 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 186 a nikdo nebyl proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o návrhu pod písmenem C pana poslance Šafaříka.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: V tomto bodě se jedná o zrušení spotřební daně z révového vína. Stanovisko předkladatele je kladné, neboť správa této daně je velmi nerentabilní a fiskální výnos nepatrný, čili doporučuji schválení tohoto návrhu.

 

Poslanec Libor Ježek: Já nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 127 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 126 a 48 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o návrhu pana poslance Štraita pod písmenem E, mimo body 5 a 6.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, je možné hlasovat dohromady. Nevidím, že by se pan poslanec bránil. Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko navrhovatele je záporné.

 

Poslanec Libor Ježek: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 187 pro vyslovilo 28 a 148 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále hlasujme o návrhu pana poslance Recmana pod písmenem H.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: To je velmi podobný návrh, který jsme zamítli. Týká se daně spotřební na osobní automobily. Stanovisko je negativní z důvodů, které již byly uvedeny.

 

Poslanec Libor Ježek: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 129 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 187 pro vyslovilo 26, 133 bylo proti.

Pokračujte, prosím.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále hlasujme o návrhu paní poslankyně Horníkové pod písmenem F.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Chci konstatovat, že tento návrh je poněkud nestandardní, ale nevidím důvodu, proč být proti němu.

 

Poslanec Libor Ježek: Já doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 130 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 163 a 3 byli proti.

 

Pokračujte, prosím.

 

Poslanec Libor Ježek: Posledním návrhem je návrh pod písmenem L pana poslance Krásy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Bezvýhradně podporuji tento návrh jako ministr financí i jako Ivo Svoboda, fyzická osoba.

 

Poslanec Libor Ježek: Já doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 131 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 187 pro vyslovilo 181 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Libor Ježek: V tuto chvíli podle mého jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a já navrhuji hlasovat o usnesení jako celku a následně o doprovodném usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, vzhledem k tomu, že hlasování o pozměňovacích návrzích bylo dlouhé, já jsem také přesvědčena, že byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, ale pro jistotu se zeptám, zda někdo z poslanců nemá pocit, že byl zkrácen na svých právech.

Vzhledem k tomu, že tak není, mohu skutečně konstatovat, že o všech návrzích bylo hlasováno.

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Ještě předtím dávám slovo předsedovi klubu KSČM panu poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, klub KSČM žádá o pět minut na poradu klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, máte na ni bezesporu právo, budeme pokračovat v 10.25 minut.

 

(Schůze přerušena v 10.18 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP