Poslanec Martin Kocourek: Já jsem si uvědomil, pane předsedající, že u bodů D, E a F i G nám zbyl pouze pan poslanec Šafařík, a pokud není námitek, můžeme hlasovat o bodech F4 až F7 zároveň, nebo, pokud je námitka, tak musíme hlasovat zase zvlášť.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, ptám se, zdali někdo vznáší námitku hlasovat o bodech F4, F5, 6 a 7 současně. Zřejmě je námitka, takže pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já nemám námitku, já jen k poznámce, kde je uvedeno u zvýšení z 9 600 na 10 460 - je poznámka 10 464. Myslím si, že je potřeba říci přesné číslo u F7.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Berme to jako zpřesnění, které, podle mého názoru, je legislativně technické. Pan poslanec Šafařík.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Zaznělo to při prvních legislativních úpravách, takže budeme hlasovat o 10 464.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tedy vše, co vyžaduje jednací řád, zaznělo v rozpravě k první čtení, nikdo toto nezpochybňuje.

Čili, kolegyně a kolegové, v hlasování pořadové číslo 179 rozhodneme o pozměňovacích návrzích pod bodem F 4, 5, 6 a 7 s tím, že pod bodem 7 se myslí částka 10 464.

V tuto chvíli prosím o stanovisko pana ministra. Je souhlasné, pan zpravodaj - také souhlas.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 179. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 189 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Tím jsme ukončili projednávání § 10 odst. 1. U § 15 odst. 2 máme jeden pozměňovací návrh z rozpravy od kolegy Václavka, který máme pod bodem H6. Upozorňuji, že jde o logickou úpravu číselného nesouladu ve stávajícím zákoně. Navržená úprava by se měla promítnout ještě do článku II vládní předlohy, tak aby platila již pro tento rok.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, je to obsaženo v tisku 36/3 pod bodem H6. V tuto chvíli prosím stanovisko pana ministra - souhlas, pan zpravodaj také souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 180. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 186 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Jsme u § 15 odst. 8, kde máme z rozpravy pozměňovací návrh od kolegy Škromacha pod bodem L1 a kolegy Vojíře pod bodem N1. Oba návrhy spolu nesouvisí, takže o nich doporučuji hlasovat v pořadí, v jakém byly podány, tj. nejdříve o návrhu kolegy Škromacha a poté o návrhu kolegy Vojíře. L1 a N1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nezpochybňuje nikdo tuto proceduru? Ne. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem L1. Ptám se na stanovisko pana ministra. Je nesouhlasné, pan zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 181. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 23 poslankyň a poslanců, proti bylo 136.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu obsaženém pod bodem N1. Prosím o stanovisko pana ministra. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, pan zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 182. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 63 poslankyň a poslanců, proti bylo 118.

 

Prosím, pane zpravodaji, o další pozměňovací návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dalším návrhem je souhrnný návrh rozpočtového výboru, který máme pod body A12 až A22, který se týká úprav § 15 odst. 10, a dále úprav § 15 odst. 11, § 38 K, § 38 L a návazně i úpravy článku II vládní předlohy. A12 až a A22.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, vidím v tuto chvíli zřejmě procedurální k programu - pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, navrhuji, aby se o bodech A12, A13, A16 a A22 hlasovalo zvlášť, ale souhrnně o těchto čtyřech.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: 12, 13, 16 a 22. Kolegyně a kolegové, já mám pocit, že bude možná rychlejší vyhovět tomuto návrhu, než v tuto chvíli vést debatu na téma, zda to takto má být nebo nemá být.

Je tedy námitka proti tomu, abychom postupovali tak, jak navrhl pan poslanec Kvapil? Není námitka, takže já bych nejprve doporučoval hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených pod bodem A12, 13, 16, 22, a poté budeme hlasovat o zbytku, tak jak byly předneseny panem zpravodajem.

Je srozumitelné, o čem budeme hlasovat? Je.

Táži se v tuto chvíli pana ministra na jeho stanovisko. Je souhlasné, pana zpravodaje také souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 183. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen, když se pro vyslovilo 152 poslankyň a poslanců, proti bylo 25.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených pod písmenem A, bod 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 184. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen, když se pro vyslovilo 174 poslankyň a poslanců, proti byl 1.

 

Prosím o předložení dalších pozměňovacích návrhů.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále máme pozměňovací návrh z rozpravy k § 15 od kolegy Šafaříka pod bodem F8, který zavádí nový odstavec 12 tohoto paragrafu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod bodem F8. Táži se pana ministra na stanovisko. Nesouhlasné. Pan zpravodaj nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 185. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 58 poslankyň a poslanců, proti bylo 109.

 

Prosím o předložení dalšího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP