(Schůze opět zahájena v 15.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, žádám vás všechny, abyste zaujali svá místa, budeme pokračovat v projednávání zákona o dani z příjmů. Prosím v tuto chvíli pana zpravodaje, poslance Martina Kocourka, aby zaujal své místo. O totéž žádám pana ministra Ivo Svobodu. Pokud někdo žádá o přestávku, prosil bych, aby mi to sdělil. Nikdo další přestávku neavizuje. Kolegyně a kolegové, budeme tedy projednávat jednotlivé pozměňovací návrhy podle procedury, kterou jsme odsouhlasili. Ministr financí Ivo Svoboda se hlásí v tuto chvíli a já mu v souladu s jednacím řádem udílím slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Konstatováním přesného času otevírám rozpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Byla znovu otevřena rozprava v tuto chvíli a já se táži, zda se do rozpravy v rámci třetího čtení někdo hlásí. Hlásí se pan poslanec Pilip. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já jsem chtěl sdělit následující: Já jsem svůj návrh uvedený v tisku pod bodem C body 4 - 10 uvedl jako podmíněný s tím, že budu trvat na jeho hlasování v případě, že bude zvýšeno daňové zatížení občanů prostřednictvím zvýšené spotřební daně, a naopak že pokud spotřební daň neprojde, tak tento návrh stáhnu, protože pak už vnímám, že by dopad do státního rozpočtu byl příliš velký. Jelikož návrh spotřebních daní neprošel, nebyl schválen, bude to znamenat určitý výpadek v plánech pro státní rozpočet, a proto bych rád navrhl stažení svých návrhů uvedených pod bodem C4 - 10 z důvodu, že za této situace by už znamenaly velký zásah do státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dále se do rozpravy ve třetím čtení hlásí pan poslanec Šafařík. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Děkuji. Pane předsedající, vzhledem k tomu, že pravděpodobně ne plně jasně to zaznělo v mém úvodním vystoupení, chtěl bych zopakovat, že v mém pozměňovacím návrhu v bodě 3 zároveň, když se bude hlasovat ten bod, tzn. § 15 odst. 1 písm. c), bylo by to stejné hlasování o § 38 odst. 5 písm. c), a ta částka, na kterou se mění, by měla být ne 35 920, ale 34 920. Takže aby nedošlo k záměně, tam je špatně napsané číslo. Bude se hlasovat o částce 34 920.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále se do rozpravy ve třetím čtení hlásí pan poslanec Janeček a já mu udílím slovo. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Josef Janeček: Vzhledem k tomu, že jsme s kolegou Šafaříkem předložili stejný návrh týkající se té odečitatelné položky, tak svůj návrh stahuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž ji uzavírám.

Nyní bych poprosil pana zpravodaje, aby před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích byly předloženy k hlasování návrhy na stažení pozměňovacích návrhů, protože ty budeme muset v tuto chvíli odhlasovat, neboť okamžik pro stažení pozměňovacích návrhů již byl promarněn ve druhém čtení. V tuto chvíli vím, že předložil návrh na stažení svých pozměňovacích návrhů pan poslanec Pilip, pan poslanec Škromach, pan poslanec Janeček. Zeptám se, jestli pan zpravodaj má přehled o tom, jestli ještě někdo, a poté bych vám navrhl, nebude-li námitek, abychom o tomto stažení hlasovali v jednom hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrhy na stažení předložili: pan poslanec Pilip pod body C4 - 10, pan poslanec Škromach, který stáhl bod L8, pan poslanec Sobotka stáhl bod M.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ještě pan poslanec Janeček avizoval stažení návrhu a pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pana poslance Pilipa jsem říkal, u pana poslance Janečka jsem nepochopil přesně, který bod má na mysli, jestli bod G1, nebo G2. (Poslanec Janeček sděluje mimo mikrofon: G1.) Takže G1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: G1. Kolegyně a kolegové, táži se, jestli jsme vyčerpali všechny návrhy na stažení pozměňovacích návrhů. Nikdo nenamítá, že by padl ještě jiný návrh. Táži se, zda někdo protestuje, abychom o tomto stažení rozhodli v jednom hlasování. Námitku nevidím. Vidím. V tuto chvíli pan poslanec Pleva vznáší námitku, jestli tomu dobře rozumím. Dobře, nezbývá, kolegyně a kolegové, nežli hlasovat o jednotlivých staženích zvlášť, protože vidím, že bychom ztratili více času, kdybychom o tom vedli rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP