Předpis 180/2008 Sb.

Citace180/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka57 (28. 5. 2008)
Účinnostod 28. 5. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
371 Novela z. o vodách (vodní zákon)

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 180/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
20/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
20/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)