Předpis 304/1993 Sb.

Citace304/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
Částka77 (23. 12. 1993)
Účinnostod 1. 1. 1994, zrušeno dnem 26. 10. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
598 Novela zák. o plat. poměrech soudců, st. notářů a čekatelů

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 304/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
391/1991novelizujeZákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 
Derogace pasivní
236/1995rušíZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců1
Vztahováno k
286/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 379/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. 


ISP (příhlásit)