Předpis 114/1993 Sb.

Citace114/1993 Sb.
NázevZákon o Kanceláři prezidenta republiky
Částka31 (8. 4. 1993)
Účinnostod 8. 4. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
145 Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
Navržené změny7 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 114/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
135/1991rušíZákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky 
548/1992novelizujeZákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky 
Derogace pasivní
224/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky1
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích2
49/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce3
281/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4


ISP (příhlásit)