Předpis 191/1994 Sb.

Citace191/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb.
Částka61 (27. 10. 1994)
Účinnostod 27. 10. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1045 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb. o pře

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 191/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
500/1990novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 


ISP (příhlásit)