Předpis 120/1995 Sb.

Citace120/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka31 (14. 7. 1995)
Účinnostod 14. 7. 1995, zrušeno dnem 1. 1. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1564 Zákon - novela zák.č.171/1991 Sb. o půs.org. ve věcech převo
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 120/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
171/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
Derogace pasivní
178/2005rušíZákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)1
Vztahuje se k
171/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
171/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
Vztahováno k
178/2005??Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) 


ISP (příhlásit)