Předpis 98/2005 Sb.

Citace98/2005 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
Částka29 (28. 2. 2005)
Účinnostod 1. 3. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
91/1996??Zákon o krmivech 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
110/1997na základěZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
102/2001??Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
146/2002??Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 
147/2002??Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)