Předpis 499/2002 Sb.

Citace499/2002 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
Částka173 (29. 11. 2002)
Účinnostod 29. 11. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
114/2001novelizujeNařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
Vztahuje se k
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993vztah kZákon o Ústavním soudu 
256/2000vztah kZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
114/2001vztah kNařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
Vztahováno k
154/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006 ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru 


ISP (příhlásit)