Předpis 356/2004 Sb.

Citace356/2004 Sb.
NázevVyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Částka116 (9. 6. 2004)
Účinnostod 12. 6. 2004
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
299/2003novelizujeVyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 
Derogace pasivní
246/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
91/1996??Zákon o krmivech 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
299/2003??Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 
299/2003??Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 
Vztahováno k
209/2004??Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
228/2008??Vyhláška o registraci léčivých přípravků 
246/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
246/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)