Předpis 170/2018 Sb.

Citace170/2018 Sb.
NázevZákon o distribuci pojištění a zajištění
Částka87 (16. 8. 2018)
Účinnostod 1. 12. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
48 Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění
Navržené změny7 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
38/2004rušíZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) 
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví 
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
261/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 
295/2016rušíZákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů 
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
Derogace pasivní
119/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu1
524/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů2
91/2022novelizujeZákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)3
96/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů4
Vztahováno k
195/2018na základěVyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění 
196/2018na základěVyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění 


ISP (příhlásit)