Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
110Novela z. o střetu zájmů
119Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
241Novela z. - občanský zákoník
252Novela ústav. z. - Ústava ČR
439Novela z. o někt. opatřeních proti leg.výnosů z tr.činnosti
461N.z., kterým se mění zk. o zdr. prostředcích a zk.o léčivech
463Novela z. o státním zastupitelství
464Vl.n.z. o munici
465Vl.n.z. o zbraních a střelivu
491Novela z. - insolvenční zákon
519Novela z. o ochraně utajovaných informací
520Novela z. o úřednících územních samospráv. celků
523Vl.n.z. o hromadném občanském řízení soudním
524Vl.n.z. o hromadném občanském řízení soudním - související
564Novela z. o Státním fondu podpory investic
567Novela z. o důchodovém pojištění
569Novela z. o vodách (vodní zákon)
570Novela z. o investičních společnostech
576Novela z. o archivnictví a spisové službě
579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu
605Novela z. o sociálních službách
613Novela z. o církvích a náboženských společnostech


ISP (příhlásit)