Sněmovní tisk 420
N. z. o celostátním referendu

Stav projednávání ke dni: 24. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2023.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 420/0 dne 6. 4. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0420.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2023. Vláda zaslala stanovisko 5. 5. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 5. 2023 jako tisk 420/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 368/23, PID ALBSCQSHQ5HH.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 15. 5. 2023.Deskriptory EUROVOCu: přímá demokracie, referendum, ústava, ústavní právo, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)