Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy

Předseda

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

Místopředseda

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.ISP (příhlásit)