Dokument EU 6464/07

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
/kód dokumentu 6464/07, COM(2007) 58 final, 2007/0025 (CNS) 2007/0026 (CNS) 2007/0027 (CNS)/ISP (příhlásit)