Dokument EU 5572/07

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se mění některá nařízení
/kód dokumentu 5572/07, KOM(2007) 17 v konečném znění, 2007/0012 (CNS)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, ovoce, společná organizace trhu, zelenina, zemědělská politikaISP (příhlásit)