Dokument EU 16348/10

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Budoucnost SZP po roce 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky
/kód dokumentu 16348/10, KOM(2010) 672 v konečném znění/

Dokument projednáván Poslaneckou sněmovnou jako součást sněmovního tisk 274-E.Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost potravin, biologická diverzita, konkurenceschopnost, lidská výživa, mezinárodní obchod, ochrana životního prostředí, podpora zemědělství, potravinové zdroje, příjem zemědělce, přírodní zdroje, reforma společné zemědělské politiky, rozvoj venkova, společná zemědělská politika, strukturální fondy, trvale udržitelný rozvoj, zemědělec, zemědělský trh SpolečenstvíISP (příhlásit)