Dokument EU 11724/06

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
/kód dokumentu 11724/06, KOM(2006) 382 v konečném znění, 2006/0133 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 11724/06 dne 24. 7. 2006.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 2. schůzi dne 27. 9. 2006 svým usnesením č. 15 se rozhodl dokument projednat a určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl.
    • Předběžné stanovisko vlády bylo doručeno Výboru pro evropské záležitosti dne 9. 10. 2006.
    • Výbor pro evropské záležitosti na 5. schůzi dne 2. 11. 2006 svym usnesenim č. 29 dokument projednal (vyslovuje souhlas s názorem Komise, že koncové ceny mezinárodního roamingu pro mobilní komunikace je třeba snížit, upozorňuje však, že navržený způsob regulace by mohl omezit konkurenční prostředí na telekomunikačním trhu a je v rozporu se zásadou přiměřenosti).


Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, komunikační systém, mobilní telefon, přenosová síť, přibližování legislativy, regulace telekomunikací, telekomunikaceISP (příhlásit)