Stenografický zápis 54. schůze, 19. června 2013


Zahájení
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil

(Jednání přerušeno v 9.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.26 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Holík


188. Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - druhé čtení

Senátorka Božena Sekaninová
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Roman Sklenák
Senátorka Božena Sekaninová
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Senátorka Božena Sekaninová


14. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Radim Vysloužil
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Boris Šťastný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Jaroslav Lobkowicz


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Ladislav Skopal


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Jan Bureš
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Josef Cogan


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Martin Vacek


32. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


160. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2011 - září 2012 /sněmovní tisk 865/

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal


161. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR /sněmovní dokument 5267/

Poslankyně Anna Putnová


162. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2012 - březen 2013 /sněmovní tisk 1011/

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová


166. Výroční zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 949/

Poslanec Miroslav Grebeníček


167. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR /sněmovní dokument 6863/

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 11.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP