(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, to byl pouze názor. Dobře, děkuji.

Kdo se dál hlásí k programu schůze? Pokud se nikdo nehlásí, budeme o návrzích hlasovat. Máme tady fakticky dva návrhy - pana místopředsedy Olivy a pana předsedy Bendy, s tím, že je dohoda taková, že pokud by návrhy oba prošly, pak by návrh pana místopředsedy Olivy, ty dva body, byly zařazeny za bod 115. Pak by pokračovaly body, jak to navrhuje pan předseda Benda. Prosím, budeme tedy hlasovat.

 

První hlasování bude o návrhu předkladatele Martina Půty na vyřazení bodu 109 ze schváleného programu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, pro vyřazení tohoto bodu? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 78. Přihlášeno 140 poslanců, pro návrh 133 poslanci, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní zde máme návrh pana místopředsedy Olivy, který víceméně chce zařadit pevně dva body. Jsou to první čtení - sněmovní tisk 1057 a sněmovní tisk 1047. Chce je zařadit za pevně zařazené body. V případě, že by byl schválen následně návrh pana předsedy Bendy, bylo by to zařazení za bod 115.

Zahajuji hlasování o návrhu pana místopředsedy Olivy. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 79. Přihlášeno 143 poslanců, pro návrh 48, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

Legislativa mi signalizuje určitý problém v návrhu pana předsedy Bendy. Pane předsedo, prosím upřesnění prvního vašeho bodu. Navrhujete bod 195 - ale to je třetí čtení u bodu, kde neproběhlo ještě druhé čtení. Takže by to měl být asi bod 188, což je to druhé čtení.

Prosím, máte slovo. (Cestou k mikrofonu souhlasí gestem.) Je to tak? Výborně. Takže změna návrhu pana Bendy prvního - bod je 188.

 

Předtím než dám hlasovat o návrhu pana předsedy Bendy, ještě to zrekapituluji. Nechat pevně zařazený bod 115 a následně pak bod 188, 14, 15, 26, 27, 31, 32, 33, 160, 161, 162, 166, 167 a dále pak zprávy. Je to odkýváno, takže všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 80. Kdo je pro návrh?

Hlasování pořadové číslo 80. Přihlášeno 143 poslanců, pro návrh 112 poslanců, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali veškeré body, které se týkají pořadu schůze. Vidím ještě faktické poznámky. Pan poslanec Krupka má faktickou poznámku? Nikoliv. A paní poslankyně Kalábková? Také nikoliv.

Dámy a pánové, nyní mě požádal legislativní odbor... Ano, prosím, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Pane předsedající, já si to nebudu brát osobně, ale vy jste na mě zjevně zapomněl, takže bych připomněla, že jsem dávala svůj návrh ohledně tisku 603 - doufám, že to teď říkám správně z hlavy, tiskový zákon. Pochopila jsem správně, že tady nemáme de facto žádná třetí čtení, takže upřesňuji svůj návrh teď vzhledem k tomu, že už prošly nějaké pevně zařazené - tak hned po těch, které byly pevně zařazené, aby se projednal tento návrh, tento tisk.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Chápu to tedy po bodech, které jsme odsouhlasili v rámci návrhu pana předsedy Bendy. (Souhlas.) Ano.

 

Takže je zde ještě návrh zařadit pevně tiskový zákon, tisk 603 - omlouvám se, že jsem přeslechl tuto věc - po zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 81. Přihlášeno 144 poslanců, pro návrh 45 poslanců, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se pro jistotu, zda má ještě někdo něco k programu schůze. Pokud nikoliv, chci konstatovat, že zde mám faktické. Paní poslankyně Langšádlová? Nikoliv. A pan předseda Gazdík přihlášen. Také nikoliv. Dobře.

Dáme desetiminutovou pauzu na přání legislativního odboru, aby se mohla připravit příprava předsedajícího. Za deset minut budeme pokračovat dle schváleného programu schůze. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 9.16 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP