Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. června 2013 v 9.01 hodin
Přítomno: 169 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Bohatec Pavel z rodinných důvodů, Drastichová Jana z osobních důvodů, Gregora Martin - osobní důvody, Kubata Václav do 13 hodin ze zdravotních důvodů, Matušovská Květa - zdravotní důvody, Parkanová Vlasta - zdravotní důvody, Pekárek Roman - osobní důvody, Roztočil Aleš - pracovní důvody, Svoboda Pavel - pracovní důvody, Urban Milan - zdravotní důvody, Votava Václav - zdravotní důvody.

Z členů vlády zatím není omluven nikdo.

V tuto chvíli bych rád připomněl, že předkladatel hejtman Libereckého kraje Martin Půta žádá o vyřazení bodu 109, jedná se o sněmovní tisk 992, ze schváleného pořadu schůze.

Nyní vás ještě budu informovat, že na dnešní dopolední jednání máme již pevně zařazené body, a to v pořadí 115, 155, 135 a 120, přičemž upozorňuji, že bod 155 nelze projednávat, neboť nejsou splněny příslušné lhůty. Poté bychom pokračovali dalšími body z bloku zákonů ve třetím čtení, případně bychom pokračovali dalšími neprojednanými body z bloku druhá a první čtení. Připomínám, že při odpoledním jednání budeme pokračovat pevně zařazenými body 101 a 104.

Poprosím o klid v sále!

Přicházíme nyní ke změnám programu schůze. Mám tu přihlášeného pana místopředsedu Olivu, pak pana předsedu Bendu a pak pana poslance Ohlídala. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolím si vás požádat o pevné zařazení bodů.

Prvním je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 1057 v prvém čtení.

Druhým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1047, prvé čtení.

Prosím o zařazení na dnešek po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan předseda Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych doporučoval, abychom stejně jako včera dělali dnes jenom nekonfliktní body. Připadá mi nerozumné dělat jak první čtení, tak třetí čtení za situace, kdy nevíme, jak dlouho tato Sněmovna bude pokračovat.

Doporučuji, abychom dnes jednali v tomto pořadí: bod 115, který je tam zařazen, což je smlouva, potom bod 195, senátní návrh, kterým se zrušuje karta sociálních systémů, dále body z druhých čtení, které je ještě možné udělat, a to body 14 a 15 - zjednodušeně řečeno značení lihu, body 26 a 27 - místní poplatky, důchodové pojištění, 31, 32 a 33 - majetek České republiky, státní dluhopisový program a státní rozpočet České republiky na rok 2013. To jsou body, které myslím můžeme udělat.

Pak bychom pokračovali body z bloku zpráv. Nejprve bych navrhoval zařadit to, co navrhuje už opakovaně pan kolega Ohlídal, to je 160, 161, 162, 166 a 167, a po nich případně další body z bloku zpráv, které bude možné projednávat pro účast předkladatelů.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pane předsedo, já jsem zaznamenal do bodu 31, 32 a 33. Můžete svůj návrh ještě zopakovat? Já se omlouvám.

 

Poslanec Marek Benda: Ano. Potom 160, 161, 162, 166 a 167. To jsou body z bloku zpráv. Posléze dále případně pokračovat zprávami. Všechny ostatní pevně zařazené body -

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Je tam také bod 160, nebo ne?

 

Poslanec Marek Benda: Ano. 160, 161, 162, 166 a 167.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: To už mám. Já to tedy zopakuji. Návrh pana předsedy Bendy je nechat pevně zařazený bod 115 a dále pokračovat body 195 a dále body druhého čtení 14, 15, 26, 27, 31, 32, 33, 160, 161, 162, 166 a 167 a dále zprávy. Je to tak? Výborně, děkuji.

Dále je přihlášen pan poslanec Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já vlastně už nemám co navrhovat, protože můj návrh zahrnul do svého pan kolega Benda, takže všechno je v pořádku z hlediska mých návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Kdo se dále hlásí k programu? Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu navrhovat žádný podle mě z konfliktních bodů, jak je tady asi shoda napříč politickým spektrem. Pouze bych byla nerada, aby v rámci třetích čtení nebyl projednán tisk 603, kterému řádně uběhla lhůta. Jsem přesvědčena o tom, že by si ještě mohla Sněmovna dovolit projednat tento zákon i ve třetím čtení. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, tiskový zákon.

Vidím, že pánové napravo kroutí nesouhlasně hlavou. Rozmyslete si to, pánové, rozmyslete, na své štěstí pomyslete vzhledem k vývoji preferencí. Děkuji. (Smích a potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Já jsem nepostřehl, co tedy navrhujete, paní předsedkyně? (Smích v sále.) Je tam nějaký předmět hlasování?

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Chci, aby to zůstalo v bloku třetích čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP