(11.50 hodin)
(pokračuje Putnová)

Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury byla řádně projednána na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 10. dubna 2013. Návrh výše odměny za výkon funkce jednotlivých členů byl projednán 22. 5. 2013 a výbor přijal ve věci usnesení, které vám bylo rozdáno pod číslem sněmovního dokumentu 6863 a které doporučuje Sněmovně, aby udělila souhlas s předloženým návrhem rozdělení odměn jednotlivým členům Kontrolní rady Technologické agentury České republiky v předmětném usnesení uvedeným.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Protože nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Rovněž nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej ve svém vystoupení citovala paní zpravodajka Putnová a tak jak je obsaženo ve sněmovním dokumentu 6863, který jsme všichni obdrželi. Ještě přivolám kolegy a můžeme zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88. Přihlášeno 162, pro 111, proti nikdo. Konstatuji, že jsme s návrhem usnesení vyslovili souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem 164, kterým je Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a...

Omlouvám se. Pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já se vám omlouvám, ale myslím, že jsme všechny body, které jsme potřebovali projednat a měly nějakou míru relevance a důležitosti, projednali. Navrhuji, abychom přerušili v tuto chvíli schůzi do úterka do 14 hodin.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: O tom přerušení musíme hlasovat. Je zde návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Poprosím pana kolegu Bendu o upřesnění - do?

 

Poslanec Marek Benda: (Mimo mikrofon:) Do úterý 14 hodin.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Do úterý příštího týdne čtrnácti hodin. Takže hlasujeme o návrhu kolegy Bendy na přerušení schůze do úterý příštího týdne 14 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 89. Přihlášeno 114 poslanců, pro 72, proti 34. Konstatuji, že s návrhem na přerušení schůze do příštího týdne 14 hodin byl vysloven souhlas.

 

Takže tím končím také dnešní jednací den. Dovolím si připomenout, že organizační výbor zasedá ve 13 hodin.

 

(Jednání skončilo v 11.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP