(10.10 hodin)
(pokračuje Černochová)

Jak jsem již uvedla, Ministerstvo financí se netají tím, že by podobný systém RFID chtělo zavést i pro kolkování cigaret. Chceme-li dosáhnout skutečného řešení, a já se za to velmi přimlouvám, protože realizace výnosů z nelegální činnosti přináší mnohá vážná bezpečnostní rizika, pak musíme přijmout taková opatření, aby se u alkoholu kolky neztrácely a u cigaret se neobjevovaly krabičky s kolky ukrajinskými, běloruskými. QR kódy ani RFID čipy toto bohužel nezajistí. Jakýkoliv jiný postup je mrhání veřejnými prostředky, které může být přínosné maximálně pro výrobce kolků. Tato Sněmovna by neměla svým rozhodnutím otevřít dveře mnohem horším experimentům, než byly sKarty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan kolega Jiří Paroubek a připraví se pan kolega Lobkowicz.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, přiznám se, že už jsem chtěl hovořit při prvním čtení, ale z nějakých důvodů jsem se ke svému vystoupení nedostal. Já jsem se věnoval problematice řekněme metanolu, metanolové aféry mnohokrát v posledním třičtvrtě roce. Několikrát jsem celou záležitost interpeloval, jednou jsem podával písemnou interpelaci. Diskuse s premiérem byla jednostranná, protože pan premiér se nedostavil, takže jsem diskutoval jenom já. Dvakrát jsem navrhl zařazení této záležitosti na program jednání Poslanecké sněmovny jako mimořádný bod. Marně.

Teď tady máme návrh zákona a upřímně mě zajímalo, jak se na ten zákon, na tento návrh, dívají profesní sdružení, a také bych to tady odcitoval, protože to myslím, že je velmi důležité. Nejdůležitější je samozřejmě, zda tento zákon zajistí potřebnou ochranu spotřebitele, a to na základě toho, jak si studuji vyjádření profesních sdružení, už tak přesvědčen nejsem. To, že společenská závažnost tohoto zákona je velká, je dáno především metanolovou aférou, kde metanolu padlo za oběť více než čtyři desítky lidí, desítky lidí mají závažné zdravotní postižení. Řekněme si otevřeně, že další oběti velmi pravděpodobně budou následovat, protože prostě ty lahve alkoholu někde kolují, nebo spíše leží v domácnostech a mohou být kdykoliv otevřeny a samozřejmě také zkonzumovány. Takže je to do značné míry časovaná puma, i když ne v takovém rozsahu, v jakém byla loni na podzim.

Podle odhadu pětina až čtvrtina prodeje lihovin a destilátů probíhá v naší zemi načerno. Možná že v téhle době už je to lepší. Možná by stálo za to trošku se podívat na to, jaké jsou výnosy spotřební daně právě v této komoditě, jestli tady nedošlo k výraznému zlepšení. Myslím, že pokud jde o daňový výnos v prvním čtvrtletí, k nějakému zlepšení dochází, ale nejsem schopen říct z tohoto místa, nemám ty informace a potřebné nástroje k tomu, abych je získal, zda to je právě způsobeno tím, že přeci jenom takové to ekonomické podsvětí se přeci jenom trochu zaleklo toho celého problému.

Opakoval jsem v nedávné minulosti několikrát vyjádření tzv. expertů, že načerno prodávané lihoviny jsou produktem výroby z denaturovaného lihu čištěného savem, případně jinými činidly. Dnes tomu věřím, dámy a pánové, jenom zčásti. Dnes, po akcích policie, která zabavila v posledních měsících statisíce litrů, obrovská množství lihu, si to skutečně nemohu myslet, protože pokoutně vyrábět pančovaný alkohol je možné jenom skutečně v okrajovém měřítku. Zkrátka dnes jsem přesvědčen o tom, že výroba lihu, lihovin, alkoholických nápojů, čtvrtiny, nebo dokonce pětiny tady probíhá prostě paralelně továrním způsobem vedle běžné výroby lihovin a destilátů.

Sledoval jsem tedy v poslední době vyjádření Unie výrobců a dovozců v souvislosti s tímto zákonem a také stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruchu a z toho stanoviska ze 7. března, tak jak jej podepsal předseda pan Juračka, si dovolím uvést několik částí tak, abyste si dovedli udělat představu, zda tento zákon, tento návrh, je tím zákonem, který tady skutečně potřebujeme a který může přinést určitou změnu. Ve stanovisku Svazu obchodu a cestovního ruchu se říká, že vláda ČR slibuje tvrdá opatření proti černému lihu již od podzimu loňského roku. Chce předložit návrh, který má zvýšit ochranu spotřebitelů a eliminovat pančování a pokoutné prodávání alkoholu. Zavedení koncesí na prodej lihovin pro obchodníky však podle našeho názoru bohužel aktuální situaci na trhu neřeší, říkají v tom stanovisku. Koncese se může jevit jako dobré řešení, ale fakt, že ji bude moci získat téměř kdokoliv, zcela jistě není adekvátní situaci na trhu. O povolení tak v reálu bude moci zažádat každá osoba starší 18 let s čistým trestním rejstříkem, což je podle Svazu obchodu a cestovního ruchu zcela nedostačující podmínka.

Ve stanovisku se říká: "Jak nás již politici několikrát poučili, existuje jakási kladná a záporná nula. Nyní se navíc zdá, že podobná rozpolcenost souvisí i s pojmem nulové tolerance, alespoň podle posledního rozhodnutí vlády v opatření k prodeji alkoholu." Myslí se to rozhodnutí, kterým je tento návrh zákona. "Výpočet zkrátka nesedí. V případě, že vládou schválenou novelu zákona o živnostenském podnikání posvětí Poslanecká sněmovna, zůstane totiž opatření k prodeji alkoholu stát před cílem své cesty."

Pokud jde o Svaz obchodu a cestovního ruchu, ten, jak se říká v tom stanovisku, dlouhodobě upozorňuje na to, že veškerá opatření k prodeji alkoholu budou nedostatečná, pokud alespoň v dané oblasti nebude zavedena povinná evidence tržeb v maloobchodu. Jinak svaz hovoří dlouhodobě o potřebě zavedení registračních pokladen. Je škoda, že vláda na toto opatření nejde, protože pravděpodobné přínosy zavedení registračních pokladen, kde by se pochopitelně ty pokladny netýkaly jenom prodeje lihovin a destilátů, by znamenaly do státního rozpočtu značný přínos - někde podle mého odhadu 12 až 15 miliard korun.

Udělování koncesí na prodej tvrdého alkoholu by však mělo mít jasně daná pravidla, říkají obchodníci. Pan Juračka dále hovořil o tom, že - cituji: "Příliš nerozumím ani argumentu, že by šlo o zvýšení administrativní zátěže pro podnikatele. Zavedení přísnějšího režimu je přáním většiny podnikatelů a všech poctivých prodejců, jelikož ti všechny navrhované podmínky již dávno plní a jsou vždy připraveni požadované doklady předložit. S dodržováním zákona, který notabene chrání je samotné, proto nebudou mít žádný problém."

Zajímavé je také stanovisko Unie výrobců a dovozců lihovin ze 14. 5., čili poměrně čerstvé. Podle unie hrozí, že se metanolová aféra bude opakovat. Ani do roka od jejího vypuknutí nebudou zřejmě přijaty žádné účinné předpisy, které by zabránily další podobné tragédii. Místo jednoduchých a efektivních opatření, jako je například zrušení šestilitrových kanystrů, které v drtivé většině případů stály za otravou metanolem, byly zavedeny jen další administrativní povinnosti ztěžující práci poctivým výrobcům a dovozcům lihovin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP