(9.50 hodin)
(pokračuje Opálka)

Asi bych mohl hovořit více, ale myslím, že jsme o tomto tématu hovořili dostatečně. Proto to berte jako moji první informaci k tomu novému návrhu, který se zřejmě dostane do třetího čtení.

A znovu upozorňuji, že žádám, aby za základ byl brán komplexní pozměňovací návrh výboru. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan poslanec Michal Doktor má náhradní kartu 34.

Jsme v obecné rozpravě. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Paní předsedkyně Klasnová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože můj předřečník řekl prakticky vše, chci pouze upozornit kolegy, který přímo nesledovali, co se okolo tohoto tisku děje, aby skutečně podpořili jako komplexní pozměňovací návrh ten návrh, který vzešel ze sociálního výboru a který skutečně byl i konzultován s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nejsem si jistá, že jsme si stačili všichni prostudovat to, co bylo vloženo teď před nedávnou dobou do systému, takže bych se za to velmi přimlouvala. Myslím si, že je čas nějakým způsobem rozumně ukončit experiment zvaný sKarta.

Ale v této souvislosti, protože o tom bylo řečeno dost a já si myslím, že není nutné teď ve druhém čtení o tom nějak hovořit, nastane asi zase situace ve třetím čtení, kdy se budeme muset vyjadřovat k těm pozměňovacím návrhům, bych nicméně ráda upozornila, že je tady ještě jedna problematika, která s Ministerstvem práce a sociálních věcí souvisí, na kterou jsme se snažili jako Věci veřejné opakovaně poukazovat. A to je problematika zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tady taky nebyl způsob reformy zrovna šťastný. A myslím si, že i když budeme jako Sněmovna možná rozpuštění a vypuštění, tak tohle je věc, se kterou bychom se měli snažit, pokud ještě v nějakém modu bude tato Sněmovna nějakou dobu fungovat, co nejdříve vypořádat.

Byla bych velmi pro to, abychom buď projednali tisk 893, který předložily Věci veřejné, nebo i ten návrh, který tady teď leží z Ministerstva práce a sociálních věcí a který poskytuje jistotu, že ve výborech se k němu přijme pozměňovací návrh. Já jsem dobrou vůli ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí zaznamenala, tak aby se vyřešila i tato problematika. Protože my sice tady řešíme nějaké politické turbulence, ale mezitím celá řada lidí těžce zdravotně postižených přichází o průkazky ZTP, průkazky ZTP/P, lidé po dětské mozkové obrně, lidé skutečně těžce zdravotně postižení přicházejí o své výhody. A já si myslím, že bychom se s tím měli ještě nějak se ctí vyrovnat, ať už tato Sněmovna skončí jakkoliv.

Takže tolik za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dál mám přihlášeného pana poslance Sklenáka a současně paní senátorku Sekaninovou. Paní senátorko, chcete vystoupit hned nyní s přednostním právem? (Dává přednost.) Dobře. Tak pak poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nestává se mi to příliš často, ale tentokrát naprosto souhlasím s paní ministryní Müllerovou. Situaci velmi přesně popsal i kolega Opálka. Buď chceme projekt sKaret zrušit, nebo nechceme.

Měl jsem za to, že už spějeme k tomu konci. Skutečně výbor pro sociální politiku se zabýval touto materií velmi pečlivě. Návrh, který schválil, byl schválen všemi přítomnými. Byl to nějaký konsensus, na kterém jsme byli schopni se shodnout. A pokud tedy chceme ukončit tento nekonečný příběh, tak ve třetím čtení podpořme návrh, který vzešel z výboru pro sociální politiku. Mám pocit, že tím, co bylo načteno ODS, se situace zase do jisté míry komplikuje. A byl bych nerad, abychom ve třetím čtení nedospěli k nějakému závěru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Paní senátorka Sekaninová. Prosím máte slovo.

 

Senátorka Božena Sekaninová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, s ohledem na to, co je podstatou senátního návrhu zákona projednávaného v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk číslo 913, lze uvést, že jeho účelu zásadně zcela odpovídá komplexní pozměňovací návrh doporučený k přijetí v usnesení výboru pro sociální politiku, který směřuje vcelku jednoznačně ke zrušení sKaret s tím, že ve vztahu k jednotlivým dávkám formuluje a precizuje přechodné ustanovení. Lze doporučit, aby s tímto tzv. komplexním pozměňovacím návrhem Senát vyjádřil souhlas.

Naproti tomu komplexní pozměňovací návrh dvou poslanců je návrhem, který by sice nebylo namístě předem zatracovat bez možnosti jeho bližšího posouzení, ovšem vzhledem k tomu, že jde jednak o návrh, který je svým obsahem velmi odlišný od záměru sledovaného senátním návrhem zákona, a také o návrh, který by si s ohledem na své právní důsledky nepochybně zasloužil možnost věcného a právního posouzení zejména ze strany příslušných resortů, by zřejmě bylo účelné, abych k tomuto návrhu vyjádřila za Senát negativní stanovisko s tím, že pokud jde o případné řešení dané problematiky formou tzv. chráněného účtu a zpoplatnění výplaty příslušných dávek prostřednictvím poštovních poukázek, jde o úpravu, kterou by vzhledem k jejímu obsahu a zaměření bylo účelné předložit a projednat za takových podmínek, aby se k ní mohly zodpovědně vyjádřit všechny dotčené subjekty, což v dané situaci není možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Jsme stále v obecné rozpravě. Kdo se hlásí dále do obecné rozpravy? Nikoho v tuto chvíli nevidím, tedy obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Jsme v podrobné rozpravě. Měl jsem avizováno, že pan ministr Stanjura chtěl načíst svůj pozměňovací návrh. Říkám to správně? Pan ministr Stanjura prosím.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Chci odkázat na pozměňovací návrh, nevěděl jsem z hlavy to číslo (jako reakce na odmlku, kdy ministr hledal podklad), který je veden jako sněmovní dokument číslo 7289.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Jsme stále v podrobné rozpravě. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova, zda chce paní předkladatelka nebo zpravodajka. Nikoliv. Nemáme v tuto chvíli žádný návrh hlasování. (Senátorka Sekaninová se hlásí.) Chce? Paní senátorka Sekaninová.

 

Senátorka Božena Sekaninová: Ještě naposledy. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom připomenu, že jedním z primárních důvodů tohoto nového institutu je ochrana převedených peněžních prostředků z dávkového systému proti exekuci či výkonem rozhodnutí. Nelze než souhlasit se snahou ochránit prostředky, které jsou určeny pro člověka v hmotné či sociální nouzi. Ale je nutné k tomuto účelu vytvářet chráněné účty jako další bankovní produkt? Ochrana může být jednoduchá. Stačí označit doručené prostředky dvěma slovy ve zprávě pro příjemce typu - nepodléhá exekuci nebo nějakým číselným kódem. Ale je třeba o tom diskutovat.

Další návrh doplňuje další způsoby výplaty dávek, zpoplatněnou výplatu poštovní poukázkou prostřednictvím držitele poštovní licence. Tady zásadní nesouhlas z důvodu krácení poskytnuté sociální dávky o úhradu za doručení. Zákony stanovují výši každé dávky a nezahrnují její krácení či snížení z důvodu úhrady držiteli poštovní licence. Návrh jednoznačně znevýhodňuje příjemce dávek či oprávněné osoby žijící na venkově, protože tam nemají bankomaty, pošty a dramaticky je tam omezen provoza díky tomu obyvatelé nemají možnost výběru. Musí si nechat posílat dávku poštou, ale za úhradu.

Další. Příspěvek na mobilitu, který v tomto návrhu je, se dříve vyplácel jednou za rok, nyní každý měsíc a teď se opět zase navrhuje jednou za půl roku. Proč to není jednou za rok? Je to dlouhodobá dávka a pořád to nějakým způsobem měníme. Ještě neskončil jeden experiment a už tady leží experiment další. Nezlobte se, ale tak se pracovat nedá! Jsme zákonodárci a jako zákonodárci se musíme chovat. My přece nepotřebujeme bankovní sektor na to, aby nám chránil prostředky našich klientů. My ty peníze dáváme těm klientům, protože jim je dáváme na přežití. My jim je nedáváme na přežití exekutorům! Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP