(9.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Z mého pohledu je samozřejmé, že pokud si někdo vybere způsob dodání dávky doručením hotových peněz, zaplatí to doručení s výjimkou dávek v hmotné nouzi. Myslím si, že to je naprosto logické, že v případě, že má někdo tři libovolné způsoby, jakým způsobem může od státu obdržet dávky, tak každý ze způsobů má nějaké náklady. A podle toho, které řešení si zvolím, takové řešení taky zaplatím.

Přinášíme tam ještě jednu změnu právě proto, že třeba dávka na mobilitu se dneska vyplácí jednou měsíčně, a pokud by někdo zvolil příjem dávky přes složenku, tak by platil poštovné každý měsíc, takže navrhujeme, aby se dávka mobility vyplácela dvakrát za rok, to znamená jednou za šest měsíců.

Věřím, že jsme pozměňovací návrh připravili tak, že nejenom umožní klientům si svobodně vybrat, ale dá i prostor k tomu, aby stávající smlouva mezi státem a dodavatelem systému sKaret byla ukončena dohodou bez finančních nákladů pro český stát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně panu ministrovi Stanjurovi. Jsme v obecné rozpravě. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Paní ministryně Müllerová. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Dobrý den, vážené paní kolegyně, paní senátorko, páni kolegové. Já bych si dovolila reagovat na přednesený komplexní pozměňovací návrh, který tady předložil pan ministr Stanjura.

Já už jsem si za tu dobu zvykla, že sKarta je mi jaksi přisouzena, že už mi dokonce, když někam přijdu, lidé říkají, že přišla paní sKarta. Přesto si myslím, že to ani není moje dítě. Na druhou stranu jsme poměrně dost času věnovali poté, co Sněmovna v prvním čtení schválila zamítnutí sKarty, tohoto senátního návrhu, ve spolupráci s ostatními poslanci napříč politickým spektrem tomu, abychom systém vylepšili, abychom přijali taková přechodná ustanovení, která zajistí bezproblémový přechod do normálního způsobu výplat dávek.

Já bych si k návrhu, který teď přednesl pan ministr Stanjura a který vlastně v systému visí od včerejška, dovolila několik málo poznámek.

Především považuji za naprosto nepřijatelné, aby ministerstvo opět vstupovalo do soukromoprávního vztahu mezi bankou a klientem, a to uzavřením smlouvy s jednotlivými bankami o administraci výplaty dávek prostřednictvím chráněného účtu, a to povinně ze zákona. S administrací dávek přitom souvisí i předávání osobních údajů klientů bankám, ale také s jejich ochranou nepočítá, což byla vlastně jedna ze zásadních a kritizovaných věcí v celé dosavadní právní úpravě, kvůli které jsme také dostali pokuty, byli jsme předmětem různých kontrol ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů a také ze strany veřejného ochránce práv.

Přechodná ustanovení, tak jak je pojímá tento komplexní pozměňovací návrh, jsou zcela nedostatečná i ve vztahu k samotnému zrušení sKarty, které není výslovně řešeno. Naopak, přechodná ustanovení přejímají a předjímají změnu dosavadní sKarty na chráněný účet, a to ze zákona. Ministerstvo práce tedy bude povinno bez ohledu na splnění podmínek chráněného účtu uzavřít smlouvu o administraci s Českou spořitelnou a nadále tak budou dávky a podpory posílány na účet České spořitelny, která dávky administruje přes sKartu.

Návrh také zasahuje do dalších, jiných resortních předpisů a právě proto, že se jedná o zcela zásadní změnu nejenom systému, ale pojetí tohoto zákona, kterým vlastně má být zrušení sKarty, tak bych si dovolila již v tuto chvíli s ním nesouhlasit.

Chtěla bych ještě poukázat na jednu věc. My jsme s panem ministrem Stanjurou o těchto věcech velmi podrobně diskutovali. Vzájemně jsme se ujistili, že budeme mít zájem pozměňovací návrh předkládat tak, aby ministerstvo, když by ho nejenom projednávalo, tak aby o něm bylo alespoň informováno. Mrzí mě, že se tak nestalo, protože skutečně je to oblast, která se sKarty a Ministerstva práce dotýká bezprostředně. Dotýká se také mnoha set tisíc lidí, a právě proto se domnívám, že bychom si neměli dovolit takovýto hazard.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dále je přihlášen pan poslanec Opálka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, přiznám se, že jsem myslel, že tento bod dnes ve druhém čtení projde bez diskuse, ale vzhledem k tomu, že byl do systému zařazen plus avizováno přihlášení se k novému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který má 22 stránek, nezbývá mi, než abych se k tomu také vyjádřil.

Musím říci, že neznám žádný bod, kterým by se v minulosti výbor pro sociální politiku tak četně, mnohokrát zabýval, jako jsou sKarty, a také samozřejmě transformací Úřadu práce, která s tím souvisela. Byl jsem zmíněn jako autor předkládaného pozměňovacího návrhu v informaci paní zpravodajky. Musím říci, že šlo o komplexní pozměňovací návrh, který byl diskutován jak na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak s předkladatelem, se zástupci Senátu, a také jsme o něm diskutovali na výboru pro sociální politiku. Byl to drtivě většinový konsensus na tomto znění. Samozřejmě si dovedu představit, že řada věcí by mohla být řešena jinak. Ale buď chceme návrat k systému a zrušit to, s čím jsme se setkali u veřejnosti jako s negativem, či ne. Myslím si, že toto řešení, které předkládá výbor jako svůj komplexní pozměňovací návrh, je v této fázi asi to jediné možné.

Nesouhlasím proto, aby za základ k pozměňovacím návrhům byl brán návrh pana kolegy Stanjury a paní kolegyně Kohoutové, ale žádám, aby k tomu byl určen právě návrh výboru pro sociální politiku.

Škoda, že se tyto dva návrhy nesešly na jednání výboru. Možná že bychom si tam některé věci ujasnili, protože přiznávám, že problematika, která by zlevnila činnost státní správy, to znamená sdružování plateb, které jdou z různých systémů v jednom měsíci, které jsou zasílány vlastně jednotlivě, to samozřejmě bude muset být řešeno v budoucnosti, protože tento systém není na kumulaci těchto plateb připraven. Jsou tam i jiné věci, ale podstata je také v tom, jestli bude státní správa organizovat činnost bankovního sektoru, či nebude. A tady si myslím, že kritika byla velice jasná a byla taky docela důrazná ze strany Občanské demokratické strany. Proto mě také zaráží návrh na chráněný účet, i když on je jakoby nevysoutěžen, jakoby liberálně vnesen do celého prostředí, ať se každý rozhodne sám. Musím ale říci, že komplexní pozměňovací návrh, který je předkládán výborem, neobsahuje to, že klient bude platit za peníze, které obdrží ať už v rámci dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, nebo podpory v nezaměstnanosti, takže tady tento argument odpadá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP