Sněmovní tisk 939
Vl.n.z. o povinném značení lihu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 939/0 dne 6. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Radim Vysloužil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1587).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/2 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 939/4, který byl rozeslán 20. 6. 2013 v 10:07.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 86, usnesení č. 1751).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 163, dokument 163/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 9. 2013 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 163/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 313).
  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 314).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 2. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 307/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7158Radim Vysloužil05218-05166.doc (64 KB) / PDF (65 KB, 2 strany) 11. 6. 2013 v 11:57:45
7200Jaroslav Lobkowicz05255-05211.doc (50 KB) / PDF (81 KB, 3 strany) 12. 6. 2013 v 14:15:57


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Líh
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, destiláty, chemický alkohol, ochrana spotřebitele, označení výrobku, značení zboží nálepkami

Navržené změny předpisů (15)ISP (příhlásit)