Hlasování
51. schůze, 1. 12. 2005

Procedurální hlasování
235 (1. 12. 2005)

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení
236 (1. 12. 2005)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků /sněmovní tisk 1096/ - prvé čtení
237 (1. 12. 2005)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, podepsaná ve Skopji dne 7. října 2005 /sněmovní tisk 1180/ - prvé čtení
238 (1. 12. 2005)

193. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2004) /sněmovní tisk 970/
239 (1. 12. 2005)

194. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2005) /sněmovní tisk 1105/
240 (1. 12. 2005)

195. Informace o podpořeném financování za rok 2004 /sněmovní tisk 971/
241 (1. 12. 2005)

196. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2005 /sněmovní tisk 1125/
242 (1. 12. 2005)

220. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 /sněmovní tisk 1115/
243 (1. 12. 2005)

221. Usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
244 (1. 12. 2005)

224. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
245 (1. 12. 2005)

225. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
246 (1. 12. 2005)

226. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti za období červen 2003 - listopad 2005
247 - 248 (1. 12. 2005)

228. Zpráva o činnosti Kontrolní rady (dříve Dozorčí rady) Grantové agentury České republiky za období 2004 - 2005 /sněmovní tisk 1179/
249 (1. 12. 2005)

229. Návrh na stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky dle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
250 (1. 12. 2005)


ISP (příhlásit)