Hlasování
51. schůze, 21. 12. 2005

Procedurální hlasování
1187 (21. 12. 2005)

245. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 904/4/ - vrácený Senátem
1188 (21. 12. 2005)

238. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 957/3/ - vrácený Senátem
1189 - 1190 (21. 12. 2005)

143. Vládní návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/ - třetí čtení
1191 - 1264 (21. 12. 2005)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/ - třetí čtení
1265 - 1272 (21. 12. 2005)

141. Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1063/ - třetí čtení
1273 - 1291 (21. 12. 2005)

142. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1065/ - třetí čtení
1292 - 1303 (21. 12. 2005)

147. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - třetí čtení
1304 - 1361 (21. 12. 2005)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/ - třetí čtení
1362 - 1367 (21. 12. 2005)

155. Návrh poslanců Michala Doktora, Michala Krause, Jaroslava Lobkowicze, Vlastimila Ostrého a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - třetí čtení
1368 - 1385 (21. 12. 2005)

157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 975/ - třetí čtení
1386 - 1406 (21. 12. 2005)

159. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - třetí čtení
1407 - 1474 (21. 12. 2005)

160. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/ - třetí čtení
1475 - 1480 (21. 12. 2005)

161. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/ - třetí čtení
1481 - 1487 (21. 12. 2005)


ISP (příhlásit)