Hlasování
51. schůze, 9. 12. 2005

Procedurální hlasování
777 - 778 (9. 12. 2005)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1052/ - druhé čtení
779 (9. 12. 2005)

81. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/ - prvé čtení
780 - 783 (9. 12. 2005)

181. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006 /sněmovní tisk 1141/
784 - 787 (9. 12. 2005)

35. Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - druhé čtení
788 - 789 (9. 12. 2005)

36. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/ - druhé čtení
790 (9. 12. 2005)

235. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
791 - 800 (9. 12. 2005)

37. Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení
801 (9. 12. 2005)

Procedurální hlasování
802 - 803 (9. 12. 2005)

18. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - druhé čtení
804 (9. 12. 2005)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/ - druhé čtení
805 (9. 12. 2005)

40. Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/ - druhé čtení
806 - 808 (9. 12. 2005)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/ - druhé čtení
809 (9. 12. 2005)


ISP (příhlásit)