Sněmovní tisk 998
Vl.n.z. o územním plánov. a stavebním řádu (stavební zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 998/0 dne 1. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hrnčíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1767).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 998/2, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 21:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1122, usnesení č. 2083).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 232, dokument 232/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 1. 2006 a přijal usnesení č. 241 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako tisk 232/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 2. 2006 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 232/1 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2006-02-09 rozdány jako tisk 232/3.

 • S

  Návrh projednán dne 10. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 358).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 2. 2006 poslancům jako tisk 998/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 2. 2006 poslancům jako tisk 998/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 150, usnesení č. 2273).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 11. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 183/2006 Sb.Související tisk: 999 (Vl.n.z. související s přijetím stavebního zákona).


Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Zákon stavební

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: stavební politika, stavební právo, územní plánování, veřejná správa

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)