Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Celkem nalezeno 30 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19/0 N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2003 Sb.
 171/0 Nov. z. o převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 253/2003 Sb.
 216/0 Vládní návrh zákona o převodu nepotřebného voj. majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 174/2003 Sb.
 232/0 N. z. o pozem. úpravách a pozem. úřadech Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 322/0 Novela z. o majetku ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 375/0 Návrh zákona o nájmu zemědělské půdy Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 378/0 Novela z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje a obce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 485/2004 Sb.
 433/0 Novela z. o akciové společnosti České dráhyVládní návrh zákonaSchváleno, 293/2004 Sb.
 437/0 Novela z. o přech. někt.věcí,práv a závaz.do majet.krajů - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 473/0 Novela z. o půdě Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 474/0 Novela z. devizový zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 354/2004 Sb.
 526/0 Novela z. o Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 120/2004 Sb.
 534/0 N.z. o přev.majetku z vlast.ČR do vlastnictví krajů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 166/2004 Sb.
 555/0 Novela z. občanský zákoníkVládní návrh zákonaNepřijato
 589/0 Návrh z. vlastnické právo k někt. nemovitostem Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 634/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 664/0 Novela z. o vlastnictví bytů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 171/2005 Sb.
 671/0 N.z. o přech.vlast. práva VÚ Milovice, Ralsko Poslanecký návrh zákona Vráceno
 734/0 Bezúplatné převody nemovitostí ze správy FDMZpráva a jinéSchválena
 794/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem Poslanecký návrh zákona Vráceno

1 2ISP (příhlásit)