Sněmovní tisk 437/0, část č. 1/2
Novela z. o přech. někt.věcí,práv a závaz.do majet.krajů - RJ
ISP (příhlásit)