Sněmovní tisk 322/0, část č. 1/10
Novela z. o majetku ČR
ISP (příhlásit)