Sněmovní tisk 171/0, část č. 1/4
Nov. z. o převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
ISP (příhlásit)