Sněmovní tisk 232/0
N. z. o pozem. úpravách a pozem. úřadech
ISP (příhlásit)