Sněmovní tisk 1166
Návrh zákona o krajském referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 6. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: Juránek S., Bortel M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1166/0 dne 7. 10. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2005. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 11. 2005 jako tisk 1166/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Referendum, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: referendum, region

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)