Organizační výbor
Usnesení č. 511 (10. listopadu 2005)

Související sněmovní tisky

1135 Novela z. převod majetku státu na jiné osoby

1142 N. z. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí

1144 Návrh zákona o podpoře rodiny

1165 Novela z. o státních svátcích

1166 Návrh zákona o krajském referendu

1168 Novela z. o státních svátcích

1169 Novela trestního zákona

1185 Vl. n. z. o opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů

1186 Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2006

1187 Rozh.vl. o poskytnutí human. pomoci v Pákistánské republice

1188 Dotační programy zemědělství 2006

1189 Novela z. o veřejných dražbách

1190 Vládní návrh zákona o léčivech

1191 Novela z. o živnostenském podnikání

1192 Vl. n. zákona o insolvenčních správcích

1193 Vl.n.z. o činnosti institucí zaměst. penzijního pojištění

1194 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

1195 Vl.n.z. - emise skleníkových plynů
ISP (příhlásit)