Hlasování
51. schůze, 16. 12. 2005

Procedurální hlasování
912 - 920 (16. 12. 2005)

173. Zpráva vlády o práci ministerstva dopravy v souvislosti s vyhlášením a hodnocením veřejného výběrového řízení o zavedení systému elektronického mýtného pro nákladní automobily v České republice
921 - 923 (16. 12. 2005)

156. Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové, Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné, Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala, Pavla Svobody, Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 969/ - třetí čtení
924 - 933 (16. 12. 2005)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1052/ - třetí čtení
934 - 957 (16. 12. 2005)

234. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezídia Pozemkového fondu České republiky
958 (16. 12. 2005)

172. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/ - třetí čtení
959 - 971 (16. 12. 2005)

169. Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/ - třetí čtení
972 - 987 (16. 12. 2005)

170. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/ - třetí čtení
988 - 989 (16. 12. 2005)

140. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - třetí čtení
990 - 1014 (16. 12. 2005)


ISP (příhlásit)